>>Alimentatieduur

Alimentatieduur

14-02-2015

Alimentatieduur

Partneralimentatie vaak nog altijd bepaald voor de maximale duur van 12 jaar. Juridische mogelijkheden worden ten onrechte niet altijd ingezet.

Aan een huwelijk of een geregistreerd partnerschap waarbinnen kinderen zijn geboren, verbindt de wet een alimentatieduur van maximaal 12 jaar. Bij een huwelijksduur van meer dan 5 jaar geldt een zelfde termijn.

Tijden veranderen. De roep vanuit de maatschappij om de alimentatieverplichting na een echtscheiding in duur terug te brengen, wordt allengs luider. Een recent wetsvoorstel om deze in bepaalde gevallen te beperken tot maximaal 5 jaar heeft het echter niet gehaald.

De alimentatieplichtige zal daarom voorlopig nog zelf bij de rechtbank hierom moeten verzoeken.

In praktische zin betekent dit dat namens de alimentatieplichtige de rechter wordt verzocht een bepaalde periode vast te leggen waarbinnen de alimentatiegerechtigde in redelijkheid in staat kan worden geacht om in het eigen levensonderhoud te voorzien. In deze periode kan de alimentatiegerechtigde bijvoorbeeld een opleiding volgen of het aantal werkuren uitbreiden.

Daarbij kunnen partijen bij voorbeeld afspraken maken om de door de alimentatiegerechtigde na de scheiding genoten inkomsten geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing te laten. Ook hieraan kan een termijn worden verbonden. Kortom, er bestaan diverse mogelijkheden om de alimentatieduur op een genuanceerde en faire wijze vast te laten stellen.

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.