>>Gedragskundig onderzoek bij een vechtscheiding

Gedragskundig onderzoek bij een vechtscheiding

18-04-2014

Indien ouders in een vechtscheiding geraken kan een ouder naar de kinderrechter stappen om zijn of haar gelijk te krijgen. Ouders dichten elkaar allerlei stoornissen toe. Ouders beseffen vaak niet dat deze stap ingrijpende gevolgen kan hebben. De overheid gaat écht op zoek naar stoornissen. Bijvoorbeeld: een gedragskundig onderzoek (psychologisch/psychiatrisch) en/of een kinderbeschermingsmaatregel. Een advies: bezint eer gij begint! Probeer eerst het conflict op te lossen middels mediation buiten de rechtbank om.

Het NIFP

Indien toch bij de rechter beland, heeft de rechter behoefte aan een deskundig advies. Immers een rechter is geen psycholoog/psychiater, weet het zelf ook niet… zeker en kan/durft geen beslissing te nemen. Het NIFP heeft een bemiddelende en ook een toetsende taak waar het gaat om gedragskundig onderzoek binnen het familierecht. Het betreft meestal een systeemonderzoek dat omvat: een onderzoek naar eventuele psychische/psychiatrische stoornissen van ouders en kind en onderzoek naar opvoedvaardigheden van ouders. De rechter, de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg kunnen opdracht geven tot een civiel gedragskundig onderzoek.

De kinderrechter

Het gaat dus om zaken waarbij ouders een geschil hebben dat door een ouder aan de kinderrechter is voorgelegd over bijvoorbeeld: bij welke ouder zal het kind het hoofdverblijf hebben: welke ouder gaat het ouderlijk gezag uitoefenen; is omgang in het belang van het kind. De kinderrechter zal in eerste instantie proberen de ouders alsnog om de tafel te krijgen door middel van mediation. Indien dit niet lukt of mislukt kan de kinderrechter zich laten voorlichten door een deskundige (niet-maatregelzaken). Onderzoek wordt eveneens verzocht bij kinderbeschermingsmaatregel zaken zoals: ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en ontheffing ouderlijk gezag (maatregelzaken). Alle belanghebbenden in een zaak hebben inzage in het rapport: ouders, minderjarige, maar ook pleegouders!

Geen privacy!

Vrijwel altijd neemt de kinderrechter het advies van de onderzoeker/onderzoeksrapport over. De uitkomst van het onderzoek heeft daarom meestal een beslissend karakter. Ouders zijn verplicht mee te werken aan het onderzoek. Medewerking is niet afdwingbaar maar een weigering zal naar alle waarschijnlijkheid een negatieve invloed hebben op de beslissing van de rechter. Nota bene: in het strafrecht is medewerking aan een dergelijk onderzoek niet verplicht! Dat betekent dat medewerking aan onderzoek naar de geestvermogens en opvoedvaardigheden van ouders onontkoombaar is.

Artikel 8 van het EVRM beschermt het recht op family-life: een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven , gezinsleven enzovoort . Een inbreuk hierop moet evenredig zijn aan het nagestreefde doel en altijd moet eerst het minst ingrijpende middel worden gebruikt. De praktijk is minder subtiel.

Het komt voor dat een ouder twijfelt aan de onafhankelijkheid van de onderzoeker die de opdracht heeft gekregen van de rechtbank, de Raad of Jeugdzorg, bijvoorbeeld het NIFP. De RvdK is verplicht het NIFP in te schakelen. De rechtbank en Bureau Jeugdzorg niet.

Artikel 810a RV geeft ouders een belangrijk recht:

  • Niet-maatregelzaken: als een ouder vraagt zal de rechter hem of haar in de gelegenheid stellen een rapport van een niet door de rechter benoemde deskundige over te leggen, voordat de rechter zijn beslissing geeft (lid 1). De ouder moet het onderzoek wel zelf betalen.
  • Maatregelzaken: als in een zaak betreffende OTS, UHP of ontheffing een ouder daarom vraagt, benoemt de rechter na overleg met de ouder een deskundige (lid 2). De kosten komen voor rekening van de rechtbank.

Over deze materie is nog veel te zeggen. Eén ding is zeker: bij een voorgelegd geschil in kader echtscheiding aan de rechtbank neemt de invloed (drang en dwang) van de overheid op ouders (achteraf bezien) ongekende - en ongewenste proporties aan. Een verlies - verlies situatie voor ouders en vooral voor de kinderen.

Geen winnaars: die zijn zelden in het scheidingsprocesrecht.

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.