>>Hansje

Hansje

20-06-2014

Hansje

Jeugdzorg. “Hansje” een gruwelsprookje of de top van de ijsberg?

Uithuisplaatsing -met behulp van de sterke arm- zoals getoond in de filmopname “Hansje” is onthutsend, schrijnend. De algemene verontwaardiging leidt af van de prangende vraag: waarom worden in NL zoveel meer kinderen uit huis geplaatst dan elders in de wereld.

Uit huisplaatsing (UHP): waarom! De wettelijke gronden.

Het merendeel van de uithuisplaatsingen – scheiding van ouder en kind vindt plaats zonder politie interventie, maar is voor kind en ouders even traumatisch. Zelfs als sprake is van een “ernstige bedreiging”: het kind is in gevaar,  zoals artikel 1:261 BW ooit heeft bedoeld. De -zware- wettelijke gronden sluiten niet meer aan bij de praktijk van de huidige uithuisplaatsing. De vaak gebezigde, loze kreet “zorgelijk” is voldoende. Uithuisplaatsing als preventieve maatregel. Richting overheidsopvoeding: het maakbare kind.

Onderzoek: psychische gevolgen voor het uit huis geplaatste kind

Naar de gevolgen van uithuisplaatsingen van kinderen, scheiding van kind en ouders is geen breed onderzoek gedaan. Het causaal verband uithuisplaatsing en het belang van kind evenmin.

De praktijk van de uit huis plaatsing

Kinderen worden door gezinsvoogden van het schoolplein geplukt of “gewoon” uit huis gehaald. Maakt niet uit: scheiding van kind en ouder. Kind en ouders gaan een onzekere toekomst tegemoet. Dan begint de ellende pas echt. Voor de goede orde, het gaat hier niet over kinderen van verslaafde- en of psychisch gestoorde ouders die onmachtig zijn hun kinderen basisveiligheid te bieden. Het gaat om kinderen die zich in een (vecht)scheiding situatie (klemcriterium) bevinden of waarover zorgelijke meldingen zijn gedaan aan het AMK, Jeugdzorg: vanuit school, artsen of anonieme meldingen van familie (na ruzie) of buren (in ruzie). Iedereen kan melden. Het begrip “zorgelijk” is een containerbegrip geworden. Alles wat niet voldoet en/of afwijkt van de huidige standaard van opvoedvaardigheid/veiligheid kan daaronder vallen. Uithuisgeplaatste kinderen zijn ten gevolge van de uithuisplaatsing -meestal- getraumatiseerd. De kinderen geven zichzelf vaak de schuld: ”wat heb ik fout gedaan"?, “ben ik de schuld van de ruzies”? Een kind uit huis plaatsen omdat ouders in een ex-partner strijd zitten is een bewijs van onvermogen van alle betrokkenen. Een groot percentage van de uithuisgeplaatste kinderen wordt gemiddeld 2 tot 4 (of meer) keer doorgeplaatst. Ja, u leest het goed. Veel pleegouders redden het niet met het uithuisgeplaatste kind en het kind vormt vaak een te grote belasting voor het kerngezin van pleegouders.

Gedragsproblemen

Dan maar met het kind naar het volgende adres, enzovoort. Het doorgeschoven kind gaat gedragsproblemen vertonen. De gedragsproblemen worden dan verweten aan ouders, die geen enkele invloed hadden op de doorplaatsingen en wisselende gezinsvoogden. De gedrag en/of hechting problematiek vormt een contra-indicatie voor terug plaatsing. Een vicieuze cirkel. Het gemiddelde uithuisgeplaatste kind heeft met meerdere gezinsvoogden te maken. Of de gezinsvoogden zijn ziek, zwanger, met vakantie of moe. De gezinsvoogden kunnen de taak niet aan en ervaren handelingsonmacht. De overdracht naar de volgende ploeg gezinsvoogden is belabberd. De opvolgend gezinsvoogden zijn niet voldoende geïnformeerd. Verwarring en misverstanden, alom. Uit het onderzoek van Cora Bartelink1, Nederlands Jeugdinstituut: ”uithuisplaatsing wat werkt “, blijkt onder meer het volgende: bij een wisseling van gezinsvoogd duurt de OTS zeven maanden langer en de UHP zes maanden langer. Naarmate gezinsvoogden meer gebruik maken van de Deltamethode blijken de effecten op de duur van de OTS en de kans op en de duur van de UHP groter te zijn. Niet geïnformeerde gezinsvoogden op de zitting: eerder regel dan uitzondering. Het digitale knip- en plakwerk. Bewezen onzinbeweringen van Jeugdzorg komen weer terug in de volgende rapporten .

De kinderrechter

De rechter moet het daar wel mee doen! Maar: zelden dezelfde rechter op zitting. De nieuwe rechter moet zich inlezen in een zaak op grond van deels onjuiste informatie. De meeste kinderrechters weten dat (is aan te nemen), maar meanderen mee.

Kritische ouders  

Kritische ouders die twijfels hebben bij de uitgezette behandeltrajecten van Jeugdzorg worden met uithuisplaatsing van het kind gedreigd, wanneer zij niet mee werken met Jeugdzorg. Ook als het op zich goed met het kind gaat. Het kind als chantagemiddel. Geef ouders de regie over de opvoeding terug. Wanneer ouders ernstig te kort schieten geef ouders hulp in de thuissituatie. Effectiever en goedkoper dan de geldverslindende uithuisplaatsingen.

Aanbevelingen voor ouders

  • Bouw van af datum begin contact met Jeugdzorg dossier op. Leg alles vast per mail. Telefoneer niet. Zo ja, bevestig het telefoongesprek schriftelijk (mail), Cc aan “medehulpverleners”.
  • Eis schriftelijk rectificatie van onjuiste gegevens in de rapportages.
  • Neem vertrouwenspersonen mee naar overleg met Jeugdzorg. Helaas: het is noodzakelijk omdat de afspraken; visies enzovoort later niet overeenkomen met de inhoud van de verzoeken aan de kinderrechter.

Dit vereist een goede ordening van de correspondentie. Indien u daar niet toe in staat bent vraag hulp van maatschappelijk werk en of vrienden/kennissen.

Ivonne Wagenaar

 

 

Bronvermelding:

  1. Cora Bartelink: http://www.nji.nl/nl/(311053)-nji-dossierDownloads-Watwerkt_Uithuisplaatsing.pdf
  2. Lotte van Holsteijn: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/20339/Scriptie%20Lotte%20van%20Holsteijn.pdf?sequence=1

 

 

 

 

 

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.