>>Hechtingsproblematiek als argument tot voortzet...

Hechtingsproblematiek als argument tot voortzetting uithuisplaatsing

06-07-2014

Hechtingsproblematiek als argument tot voortzetting uithuisplaatsing

De kinderrechter neemt een beslissing!  Perspectief bij moeder !  Ouders blij ! 

Maar: een casus uit de praktijk. De Kinderrechter heeft bepaald dat het perspectief van het kind (leeftijd kind: bijna één jaar) bij moeder ligt. Dat betekent terugplaatsing.

Rol Bureau Jeugdzorg bij terugplaatsing. Machtspositie van Jeugdzorg: wie heeft het uiteindelijk voor het zeggen: de kinderrechter of Jeugdzorg

De uitvoering van de terugplaatsing is ter beoordeling aan Jeugdzorg. Hierin heeft Jeugdzorg de vrije hand. De kinderrechter stelt - helaas - geen termijn aan het terugplaatsingstraject. De kinderrechter kan wel aanbevelingen doen, die Jeugdzorg weer naast zich neer kan leggen. Jeugdzorg heeft hierin een machtspositie: zo simpel is het. De omgangsregeling tussen moeder en kind is beperkt tot één uur per vier weken.

Beperking van de omgang tussen moeder en kind in kader van een OTS.  Artikel 1: 263a BW . Mag niet, alleen als het noodzakelijk is met het oog op de uithuisplaatsing ! HECHTINGSTHEORIE : niemand is echt deskundig, ook Jeugdzorg niet. Jeugdzorg meent van wel.

In deze casus: de grond van de beperkte omgang: kind is gehecht aan pleegvader. Kind moet zich eerst veilig hechten aan pleegvader en dan worden teruggeplaatst. Hoe lang gaat dat duren? De omgangsmomenten zijn een drama voor kind en moeder. Kind huilt en zoekt naar pleegvader. Na een uurtje – moeder heeft kind net een beetje rustig - is het einde omgang. Wat er gebeurt in het hoofd van het kind blijft onduidelijk. Maar duidelijk wordt dat het kind niet goed reageert op moeder.

Hechting krijgt geen kans. Wil Jeugdzorg terugplaatsen? De agenda van Jeugdzorg

Feitelijk krijgen kind en moeder geen kans om aan elkaar te wennen: ruiken, voelen enzovoort. Een moeder/kind band kan niet worden gevormd ten gevolge van de beperkte omgang. Het kind wordt een uurtje gegund bij moeder en wordt dan weg gehaald. Indien Jeugdzorg serieus wil terugplaatsen moet de omgang in frequentie en duur worden opgebouwd en wel zeer voortvarend. Terugplaatsing is - naar het lijkt - niet de bedoeling van Jeugdzorg.

Rol en belangen van pleegouders. De relatie tussen Jeugdzorg en pleegouder

Pleegvader is gehecht aan het kind en omgekeerd. Selffulfilling prophecy: jeugdzorg creëert zelf de contra-indicatie voor terugplaatsing. Zelden komt de positie van pleegouders aan de orde: de goede bedoelingen, de belangen, zowel emotioneel als materieel.

Opvoedvaardigheden moeder ter discussie: de toverhoed van Jeugdzorg

Jeugdzorg stelt nu: onduidelijk is of moeder de vaardigheden heeft om een goede band met haar kind op te bouwen. Echt waar! Jeugdzorg “zorgt” er voor dat de  moeder/kind band niet kan worden opgebouwd en stelt vervolgens dat er onvoldoende zicht is op opvoedvaardigheden van moeder.

Onderzoek  Kind en Moeder door psychiatrie: medicalisering waar geen grond voor is. De SA.

Het kind moet onderzocht worden door jeugdpsychiatrie in verband met de hechting. Gerede kans dat kind niet wordt teruggeplaatst wegens stoornis in de hechting en daar mee samenhangende gedragsproblematiek van kind. Als een deskundige verklaart: terugplaatsing is niet in het belang van het kind, gaat de rechter daarin mee. De rechter is geen kinderpsychiater en wil de vingers niet branden. Zover zijn we nog niet: dus op naar de  SA (schriftelijke aanwijzing ex artikel 1: 258 BW ).

Schriftelijke aanwijzing SA : een juridische mogelijkheid, toch maar proberen!

Juridische mogelijkheid: een schriftelijke aanwijzing vragen aan Jeugdzorg voor uitbreiding omgang in verband met terugplaatsing. Indien jeugdzorg negatief reageert of helemaal niet, dan binnen veertien dagen beroep bij de kinderrechter, die als bestuursrechter functioneert. Verzoek vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing ex artikel 1: 259 BW. Daarbij wordt bekeken of sprake is van strijd met de eisen van zorgvuldigheid in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Hoger beroep is niet mogelijk.

De beslissing van de kinderrechter: terugplaatsing tegenover de macht van Jeugdzorg

Blijft de beslissing van de kinderrechter: terugplaatsing. Wat is het waard. Wat is de juridische status. Wat doet Jeugdzorg met de rechterlijke uitspraak. Dat is de vraag!

Bijgaand: hechting en langdurige uithuisplaatsing. Verslag discussiebijeenkomst van F. Juffer.

http://www.nji.nl/nl/Hechting_en_langdurige_uithuisplaatsing_discussiebijeenkomst.pdf

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.