>>Het recht van kind en ouders op contact met elk...

Het recht van kind en ouders op contact met elkaar eindigt niet door de uithuisplaatsing.

29-09-2014

Het recht van kind en ouders op contact met elkaar eindigt niet door de uithuisplaatsing.

Het recht van kind en ouders op contact met elkaar eindigt niet door de uithuisplaatsing.

Echter: de omgang tussen kind en ouders kan bij een uithuisplaatsing beperkt worden op grond van artikel 1:263a BW. Wettelijk criterium: voor zover noodzakelijk met het oog op het doel van de uithuisplaatsing van een minderjarige als bedoeld in artikel 261, kan de gezinsvoogd de contacten tussen het kind en de gezag- ouder beperken en zelfs geheel stopzetten.

De gezinsvoogd kan dit doen via een “schriftelijke Aanwijzing” (SA). Een gewone brief met een plan omtrent de omgangsregeling geldt ook als een SA. Het zijn beslissingen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWb) en dienen aan de eisen van zorgvuldigheid te voldoen die de AWb stelt.

De gezag-ouder en het kind van twaalf jaar of ouder kan de kinderrechter verzoeken de SA vervallen te verklaren of in te trekken. De termijnen bij dit verzoek zijn kort: 14 dagen na ontvangst van de SA/brief). Dus snel reageren indien men het niet eens is met de beslissing.

De beperking moet in het belang van het kind zijn.

Voor veel ouders is de beperking in het contact moeilijk te accepteren en begrijpen zij nut en noodzaak niet. Niet zelden kan de gezinsvoogd de beperking onvoldoende motiveren.

Indien er een eerdere beschikking is van een kinderrechter mag de gezinsvoogd niet middels een SA of een brief de omgang beperken. Een SA kan de eerdere rechterlijke beschikking inzake omgang niet opzij zetten, omdat de gezinsvoogdijinstelling geen aanwijzing kan geven die in strijd is met een rechterlijke uitspraak.

Volgt nietigheid van de SA en veroordeling van de gezinsvoogdijinstelling in de kosten van de procedure.

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.