>>Nieuwe kansen voor ouders in het nieuwe Jeugdrecht

Nieuwe kansen voor ouders in het nieuwe Jeugdrecht

05-02-2016

Nieuwe kansen voor ouders in het nieuwe Jeugdrecht

Artikel 1: 262 b BW Nieuw


Bijna iedere ouder die met Jeugdzorg te maken krijgt, weet het: slikken of het verwijt: ouders werken niet mee en gaan de strijd aan. Een moeilijk dilemma. 


Geschillen (ruzie) met de gezinsvoogd over de uitvoering van de ondertoezichtstelling (OTS), kunnen nu door ouders en de minderjarigen van 12 en ouder, aan de kinderrechter worden voorgelegd. 
Deze geschillenregeling is nieuw en bedoeld om een goede samenwerking, of vertrouwensrelatie tussen de ouders of (pleegouders) en gezinsvoogd te bevorderen. De wettelijke regeling is in algemene bewoordingen gesteld. Dat geeft ruimte en  nieuwe kansen.

Geschillen die onder de klachtprocedure van artikel 4.3.1 Jeugdwet vallen - klachten over gedragingen - zijn uitgesloten.

Wat te doen: klachtroute, bezwaar/beroep tegen een schriftelijke aanwijzing of de geschillenregeling? De geschillenregeling geeft kansen.
Te denken valt aan het voorleggen aan de kinderrechter van geschillen tussen ouders en Jeugdzorg over de doelen waarin in het kader van de OTS moet worden voldaan. Het begrip “doelen” geeft veel handvatten. Het doel is immers het belang van het kind!


De procedure is nog (te) weinig gevoerd. Het is zeker de moeite waard om vaker gebruik te maken van deze nieuwe wetgeving, die er niet voor niets is. Voordeel is dat er een directe toegang is tot de kinderrechter. Jeugdzorg zit niet te wachten op dit soort procedures. Dat geeft opening voor meer erkenning, gehoor en serieus te worden genomen.  


Ingebouwde drempel: het betreft een verzoekschrift procedure. Verplichte procesvertegenwoordiging: dus een advocaat.
Dit betekent dat niet ieder “klein geschilletje” via deze procedure kan worden voorgelegd aan de kinderrechter. Maar de geschillen tussen ouders en gezinsvoogd zijn maar al te vaak slepend en schrijnend.


De gezinsvoogd (Jeugdzorg) komt er al te vaak mee weg.   
 

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.