>>Ontevreden met de gezinsvoogd

Ontevreden met de gezinsvoogd

06-11-2016

Ontevreden ouders en/of minderjarige willen een andere gezinsvoogd omdat het volstrekt niet klikt en ouder(s) al dan niet gegrond ontevreden zijn.  Nu, artikel 4.2.2. lid 3  Besluit Jeugdwet biedt soelaas, zou men denken.

De gecertificeerde instelling (GI, eerder: Jeugdzorg) kan, al dan niet op verzoek van de minderjarige, de met het gezag belaste ouder of voogd, een andere medewerker als gezinsvoogdijwerker aanwijzen. De GI dient verantwoorde hulp te verlenen, waaronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoeften van de jeugdige en ouder (art. 4.1.1. lid 1 Jeugdwet). Top!

Echter:

“Verantwoorde hulp” is een globaal begrip dat wordt geconcretiseerd in het kwaliteitskader dat beroepsverenigingen en werkgevers met cliëntenorganisaties zelf opstellen. Beroepsgroepen zijn volgens de wetgever namelijk primair zelf verantwoordelijk voor hun beroepsprofielen. Het is aan de professionals en het management binnen de betreffende instelling om te bepalen wanneer de inzet van een geregistreerd professional wel of niet nodig is. 

Weer de bekende slager die zijn….. Maar hier gaat het om kinderen! 

Toch maar proberen aan te tonen…dat niet sprake is van “verantwoorde hulp” op grond van aantoonbare objectieve feiten en omstandigheden.

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.