>>Ouders en OTS/UHP kinderen: gezinsvoogd

Ouders en OTS/UHP kinderen: gezinsvoogd

12-03-2014

Schriftelijke aanwijzing: “SA”

Ouders van wie de kinderen onder toezicht zijn gesteld of uit huis geplaatst zijn krijgen te maken met een gezinsvoogd. Een gezinsvoogd kan een schriftelijke aanwijzing (SA) geven.

Artikel 1: 258 BW: de met het gezag belaste ouder (s) en de minderjarige dienen deze aanwijzing op te volgen, op straffe van sancties. De gezag ouder(s)  of de minderjarige 12+ kunnen de kinderrechter verzoeken de schriftelijke  aanwijzing vervallen te verklaren. (korte termijn van 14 dagen )

Toonzetting en teneur

Het gaat mij nu even niet - om de juridische merites van de wetsbepaling. Het gaat om de toonzetting en teneur van de gemiddelde SA.

De taken van Jeugdzorg op grond van de Wet op de Jeugdzorg zijn verheffend. Hulp voor en begeleiding van ouders en het gezin. Bevordering/herstel van de band/contact tussen ouders en kinderen. Respect voor het familieleven enzovoort. Naleving internationale verdragen. Werken (als het even kan) naar terugplaatsing. Zomaar een greep uit al dan niet wettelijke uitgangspunten die te vaak niet worden nageleefd door Jeugdzorg , erger: waar men blijkbaar geen weet van heeft.

Terug naar de SA

De SA’s die ik onder ogen krijg kenmerken zich veelal door: intimiderende toonzetting: onnodige diskwalificatie van ouders: kleinerende opdrachten en zelfs vernederende/grievende  uitingen.

Binnenkort zal ik, ter illustratie, een aantal (geanonimiseerde)SA’s op deze blog plaatsen.

Ouder(s) worden te vaak gediskwalificeerd tot, opvoedingsonmachtige, domme en slechte ouders. Ouders die niet deugen. De betrokken kinderen krijgen -direct of indirect- te maken met deze aanwijzingen, hoe dan ook. De kinderen weten dat de eigen ouder(s) het niet goed doen , worden gecorrigeerd, worden berispt, en nog erger. Het kind ervaart dat de positie van de eigen ouder (papa en mama) smelt, verdwijnt. Het kind gaat zich schamen en raakt in de psychische problemen. Hoe kan het ook anders. Dat is dan weer de schuld van de ouders en als een Pavlov Reactie wordt de omgang verder beperkt.

Voor de kinderen moet dit verwarrend, zelfs onthutsend en ook verdrietig zijn. Immers de ouders verdienen over het algemeen respect, ook in een situatie van een kinderbeschermingsmaatregel. Het blijven immers de ouders.

Geen voeling

Gezinsvoogden hebben hier over het algemeen - geen enkele voeling mee.  De prangende vraag is :waarom niet. Ik neem het de individuele GV niet kwalijk. Zij doen hun werk, dat slopend is gelet op het grote verloop. Het gemiddelde (jeugdzorggezin) krijgt met vier opeenvolgende gezinsvoogden te maken.

In echtscheidingszaken krijgen ouders op zitting van de kinderrechter te horen dat het diskwalificeren van de andere ouders schadelijk is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de, kinderen. Het gevolg : loyaliteitsconflicten bij de kinderen.

Jeugdzorg diskwalificeert

Jeugdzorg diskwalificeert ouder(s) in het kader van een OTS en/of UHP bijna als regel. Jeugdzorg/GV heeft vrijwel altijd al partij/positie gekozen voor de ene of de ander ouder of vaak voor de pleegouders. De rapportages (RvdK of Jeugdzorg) dienen veelal één doel: de doelen en uitgezette strategie van jeugdzorg: OTS/UHP/ beperking omgang/ontheffing ouderlijk gezag te onderbouwen.

De eenmaal ingenomen positie van de GV is vervolgens onomkeerbaar . Alles wordt in het werk gesteld om de positie van de “best verkozen ” ouder/pleegouder” te verdedigen en die van de andere ouder(s) te ondermijnen. De Gv/Jeugdzorg kiest partij en voert de strijd. In enkele gevallen van duidelijk onmachtige/onwillige ouders is het klip en klaar dat de kinderen beschermd moeten worden. Maar dan nog willen kinderen (in de meeste gevallen ) dat hun ouders gerespecteerd worden.

Wanhopige ouders

In mijn praktijk zie ik ouders wanhopig worden van verdriet en onmacht. Niet alleen door de feiten(UHP) maar vooral door de bejegening. Ouders staan hier tegenover machteloos. Een klachtprocedure stelt ouders soms deels in het gelijk. Maar aan de bejegening verandert het niets. Ouders en kinderen worden voor het leven getekend. Van veel collega’s hoor ik dezelfde ervaringen. “Oudermishandeling”.

Oudermishandeling veroorzaakt wederom kindermishandeling. De kring is rond.

Zeker zijn er ook gezinsvoogden die het anders en/of beter doen en een hoog beroepsethos nastreven.

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.