>>Over Alimentatie

Over Alimentatie

16-05-2013

Wangedrag: partneralimentatie op nihil gezet

Vrouw is diverse malen gedetineerd geweest voor stalking van de man en huisvredebreuk in de woning van de man. Rechtbank oordeelt dat wangedrag van de vrouw dermate ontwrichtend werkt op het leven van de man en het minderjarige kind van dat sprake is van het vervallen van de lotsverbondenheid. De rechtbank ziet aanleiding om de partner alimentatie op nihil te stellen. Vastgestelde behoefte kinderalimentatie € 440,= per maand kan feitelijk niet geheel aan het kind worden besteed omdat het inkomen van moeder te gering is. Moeder heeft niet kunnen duidelijk maken dat de kinderalimentatie geheel aan het kind wordt besteed en wijzigt het bedrag aan kinderalimentatie naar € 275,= per maand.

Partneralimentatie en nieuwe partner

De man stelt dat dat nieuwe partner arbeidsongeschikt is en dus geen inkomen heeft. De man kan dit echter niet onderbouwen met stukken van een arbeidsdeskundige. De rechtbank stelt de verdiencapaciteit van de nieuwe partner op het bedrag van haar uitkering  (Wwb) die zij ontvangt en telt dit bedrag bij het inkomen van de man op. 

Onvrede bij gescheiden mannen over de arbeidsmoeraal van de ex.

De maximale alimentatieduur van twaalf jaar staat ter discussie, met verwijzing naar Duitsland, waar artneralimentatie wodt beperkt tot drie jaar. De PVV werkt aan een wetsvoorstel waarin partneralimentatie wordt beperkt tot vijf jaar.

Partneralimentatie is altijd maatwerk. Er bestaan geen tabellen (zoals bij kinderalimentatie)

De volgende factoren spelen vaak een rol bij de vaststelling van de alimentatie:de welstand waarin de partijen voor de (feitelijke scheiding, het uit elkaar gaan) leefden:

  • de mogelijkheid van degene die alimentatie wil om zelf inkomen te verdienen en daarmee (deels) in het eigen levensonderhoud te voorzien;
  • de financiële ruimte van degene die de alimentatie moet betalen
Behoefteberekening; werkelijkheid versus fictief:

Werkelijke en fictieve inkomsten van de alimentatiegerechtigden verminderen de behoefte aan een bijdrage aan partner alimentatie.

Werkelijke inkomsten:Werkelijke inkomsten zijn inkomsten uit arbeid maar ook uit vermogen

Fictieve inkomsten:Wanneer een alimentatie gerechtigde in redelijkheid wel kan werken, maar dat opzettelijk niet doet. Diegene heeft dan wel een VERDIENCAPACITEIT. (rekening gehouden wordt met de zorg voor jonge kinderen en naarmate de kinderen ouder worden, minder) Zie: parttimebaan onder schooltijd.

De 60% methode:Het voormalig netto gezinsinkomen  (optelsom : netto inkomens man en vrouw op datum feitelijke scheiding niet datum formele echtscheiding) wordt als uitgangspunt genomen. Bij vaststelling van het netto gezinsinkomen wordt rekening gehouden met alle inkomensbestanddelen zoals: vakantiegeld, dertiende maand, bonussen, inkomsten uit vermogen en dergelijke. Van het netto gezinsinkomen worden eerst  de kosten van de kinderen in mindering gebracht. De behoefte van de alimentatie gerechtigde wordt bepaald op 60% van het restant.

Bij bepaling van de welstand van het gezin en de daaraan gekoppelde behoefte wordt ook naar andere factoren gekeken.

Alle relevante factoren zijn van belang ! Hoe was het uitgaven patroon ten tijde van het huwelijk. Bij een ondernemer (DGA) kan sprake zijn van een laag  salaris maar een hoog uitgavenpatroon. Of omgekeerd!

De toekomt speelt ook een rol: bijvoorbeeld kosten van levensonderhoud/schulden die nu al te voorzien zijn.

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.