>>Overleg Jeugdzorg met kritische jeugdzorgadvocaten

Overleg Jeugdzorg met kritische jeugdzorgadvocaten

13-05-2013

Graag hoor ik op- en aanmerkingen en nieuwe/andere gezichtspunten. 

Met betrekking tot het kind

• gebrekkige kennis van ontwikkelingspsychologie waar het betreft hechting (problematiek) en impact uithuisplaatsing (UHP) als zodanig almede aanwijzingen met betrekking tot omgang, overplaatsingen, schoolwisselingen etc.     
 

Met betrekking tot de ouders

• gebrek aan professionele houding/neutraliteit van de gezinsvoogden en teamleiders. Klakkeloos overnemen van –verouderde - psychiatrische diagnoses in rapportage. Het zelf stellen van “psychiatrische diagnoses”
• gebrek aan communicatieve vaardigheden met betrekking tot laagopgeleide ouders, ouders met beperkingen  
• waarnemingen worden niet gecheckt
• gebrekkige kennis in interculturele kwesties 
• te weinig probleemgericht denken 
• ouders worden niet/nauwelijks op hun rechten gewezen.
 
Kwesties worden veelal persoonlijk gemaakt, zodat gesprekken/procedures ontaarden in een machtsstrijd. Kritische ouders wordt gebrek aan (intrinsieke) medewerking, gebrek aan inzicht in problematiek verweten. Procederen wordt ouders verweten: zij stellen het belang van het kind niet centraal, is het verwijt.   
 
Scheve machtsverhoudingen leiden per definitie tot kwalitatief ‘slechte’ rapportages/beslissingen en gebrek aan draagvlak bij ouders. Marginale toetsing van de rechter leidt tot bevestiging van de ‘juistheid’ van de eigen beslissingen. Sprake van Hermetisch Systeem.         
 
Praktijkvoorbeelden:
• Gezinsvoogden (Gezinsvoogd/Jeugdzorg) voeren beschikkingen van de kinderrechter niet uit of naar eigen visie. Daardoor wordt niet bereikt wat de kinderrechter had beoogd in beschikking: bijvoorbeeld omgang met de andere ouder bewerkstelligen. 
 
• Gezinsvoogd neemt visie van weigerouder over (identificatie met deze ouder).Geen contact tussen niet - verzorgende ouder met het kind en handelwijze van gezinsvoogd is vervolgens daar op gericht.
• De gezinsvoogd initieert een psychologisch onderzoek kind (medicalisering kind ) met als doel een rapport te verkrijgen dat concludeert: omgang niet in het belang van het kind is. Onafhankelijkheid onderzoeker in niet vanzelfsprekend.
• De kinderrechter en de (Raad voor de Kinderbescherming) verlaat op de volgende zitting haar eerder ingenomen standpunt. Doel van weigerouder is bereikt.
• Gezinsvoogden stellen (verzinnen) psychiatrische diagnoses  (ja!) op grond waarvan kinderen uit huis worden geplaatst. De formulering is dan: “Het lijkt dat moeder aan …….lijdt”. “Er is een vermoeden van….”
• Deze “diagnoses” worden niet voorafgaand aan een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) getoetst op feitelijkheid/waarheid 
• Algemene klacht van ouders: de rapporten staan vol met onjuistheden en regelrechte leugens. Wanneer deze leugens op grond van feiten/bewijsstukken zijn weerlegd komen deze leugens of andere onjuistheden toch weer terug in de navolgende stukken. (overschrijven en plakken)
• Veel gezinsvoogden hebben een autoritaire en neerbuigende attitude jegens ouders. Met name jegens laagopgeleide ouders.
• Gezinsvoogd/ Jeugdzorg werken niet, na een uithuisplaatsing (UHP), stevig aan terugplaatsing zoals verplicht op grond van de Wet op de Jeugdzorg.  Te snel wordt aangenomen dat kinderen naar perspectief biedend gezin gaan. Te weinig en te laat opgestarte hulpverlening en onderzoek van deskundigen.
• Waarom zijn er zoveel meer uithuisplaatsingen (UHP) in Nederland dan elders in de wereld Wij hebben toch de meest gelukkige kinderen ter wereld.
• Waarheidsvinding bestaat niet in het jeugdrecht. Het algemene bewijsrecht geldt niet in het jeugdrecht.
• Kinderrechters hebben 20 minuten voor een uithuisplaatsing (UHP) zitting. Kinderrechter toetst te marginaal en neemt veelal te weinig kritisch de stellingen van Bureau Jeugdzorg (BJz) over.
• Welke zijn de eigen belangen van jeugdzorg en pleegzorg.
• Veel kinderen worden geplaatst in Christelijke instellingen en pleegsettingen tegen  de wil van anders gelovige ouders of niet gelovige ouders. Dit kan extreme proporties aan nemen.
• Te weinig onderzoek naar de traumatische gevolgen van een uithuisplaatsing (UHP). Als het slecht gaat met de kinderen in het pleeggezin is dit steevast (volgens Jeugdzorg) te wijten aan de situatie bij ouders.
• Veel wisselingen van gezinsvoogd. Veel ouders zijn aan hun zesde Gezinsvoogd toe.
• Veel doorplaatsingen van uithuisgeplaatste kinderen binnen jeugdzorg (pleeggezinnen en instellingen.
• Kinderen verblijven langdurige in instellingen zonder psychiatrisch onderzoek.
• De sfeer binnen de instellingen triggert seksualiserend gedrag bij jongeren, wat steevast de jongeren wordt verweten in de rapportages.
• Opleidingsniveau van gezinsvoogd te laag. Zeker gelet op de machtspositie. Uiteindelijk beslist een redelijk laag opgeleide hulpverlener over de toekomst van kinderen en gezinnen.
• Waarom wordt zo weinig een netwerkplaatsing (binnen de familie) onderzocht alvorens uit huis wordt geplaatst bij voor het kind wildvreemde mensen.
• Te weinig aandacht voor de belangrijke rol van grootouders bij uithuis geplaatste kinderen.  Grootouders krijgen nauwelijks meer toegang tot hun kleinkinderen.
• De beslissingsbevoegdheid en volledige toetsing weer naar de kinderrechter, zoals commissie Samson adviseert.
• Te veel verschillende hulpverlening in een gezin die langs elkaar heen werken.
• Plukken van kinderen van school en bed door een legertje politie. Enz. enz. enz. 
 
Graag hoor ik op- en aanmerkingen en nieuwe/andere gezichtspunten.
 

Met betrekking tot het kind

• gebrekkige kennis van ontwikkelingspsychologie waar het betreft hechting (problematiek) en impact uithuisplaatsing (UHP) als zodanig almede aanwijzingen met betrekking tot omgang, overplaatsingen, schoolwisselingen etc.

 

Met betrekking tot de ouders


• gebrek aan professionele houding/neutraliteit van de gezinsvoogden en teamleiders. Klakkeloos overnemen van –verouderde - psychiatrische diagnoses in rapportage. Het zelf stellen van “psychiatrische diagnoses”
• gebrek aan communicatieve vaardigheden met betrekking tot laagopgeleide ouders, ouders met beperkingen
• waarnemingen worden niet gecheckt
• gebrekkige kennis in interculturele kwesties
• te weinig probleemgericht denken
• ouders worden niet/nauwelijks op hun rechten gewezen.
 
Kwesties worden veelal persoonlijk gemaakt, zodat gesprekken/procedures ontaarden in een machtsstrijd. Kritische ouders wordt gebrek aan (intrinsieke) medewerking, gebrek aan inzicht in problematiek verweten. Procederen wordt ouders verweten: zij stellen het belang van het kind niet centraal, is het verwijt.
Scheve machtsverhoudingen leiden per definitie tot kwalitatief ‘slechte’ rapportages/beslissingen en gebrek aan draagvlak bij ouders. Marginale toetsing van de rechter leidt tot bevestiging van de ‘juistheid’ van de eigen beslissingen. Sprake van Hermetisch Systeem.
 
Praktijkvoorbeelden:
• Gezinsvoogden (Gezinsvoogd/Jeugdzorg) voeren beschikkingen van de kinderrechter niet uit of naar eigen visie. Daardoor wordt niet bereikt wat de kinderrechter had beoogd in beschikking: bijvoorbeeld omgang met de andere ouder bewerkstelligen.
• Gezinsvoogd neemt visie van weigerouder over (identificatie met deze ouder).Geen contact tussen niet - verzorgende ouder met het kind en handelwijze van gezinsvoogd is vervolgens daar op gericht.
• De gezinsvoogd initieert een psychologisch onderzoek kind (medicalisering kind ) met als doel een rapport te verkrijgen dat concludeert: omgang niet in het belang van het kind is. Onafhankelijkheid onderzoeker in niet vanzelfsprekend.
• De kinderrechter en de (Raad voor de Kinderbescherming) verlaat op de volgende zitting haar eerder ingenomen standpunt. Doel van weigerouder is bereikt.
• Gezinsvoogden stellen (verzinnen) psychiatrische diagnoses (ja!) op grond waarvan kinderen uit huis worden geplaatst. De formulering is dan: “Het lijkt dat moeder aan …….lijdt”. “Er is een vermoeden van….”
• Deze “diagnoses” worden niet voorafgaand aan een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) getoetst op feitelijkheid/waarheid
• Algemene klacht van ouders: de rapporten staan vol met onjuistheden en regelrechte leugens. Wanneer deze leugens op grond van feiten/bewijsstukken zijn weerlegd komen deze leugens of andere onjuistheden toch weer terug in de navolgende stukken. (overschrijven en plakken)
• Veel gezinsvoogden hebben een autoritaire en neerbuigende attitude jegens ouders. Met name jegens laagopgeleide ouders.
• Gezinsvoogd/ Jeugdzorg werken niet, na een uithuisplaatsing (UHP), stevig aan terugplaatsing zoals verplicht op grond van de Wet op de Jeugdzorg. Te snel wordt aangenomen dat kinderen naar perspectief biedend gezin gaan. Te weinig en te laat opgestarte hulpverlening en onderzoek van deskundigen.
• Waarom zijn er zoveel meer uithuisplaatsingen (UHP) in Nederland dan elders in de wereld Wij hebben toch de meest gelukkige kinderen ter wereld
• Waarheidsvinding bestaat niet in het jeugdrecht. Het algemene bewijsrecht geldt niet in het jeugdrecht.
• Kinderrechters hebben 20 minuten voor een uithuisplaatsing (UHP) zitting. Kinderrechter toetst te marginaal en neemt veelal te weinig kritisch de stellingen van Bureau Jeugdzorg (BJz) over.
• Welke zijn de eigen belangen van jeugdzorg en pleegzorg
• Veel kinderen worden geplaatst in Christelijke instellingen en pleegsettingen tegen de wil van anders gelovige ouders of niet gelovige ouders. Dit kan extreme proporties aan nemen
• Te weinig onderzoek naar de traumatische gevolgen van een uithuisplaatsing (UHP). Als het slecht gaat met de kinderen in het pleeggezin is dit steevast (volgens Jeugdzorg) te wijten aan de situatie bij ouders.
• Veel wisselingen van gezinsvoogd. Veel ouders zijn aan hun zesde Gezinsvoogd toe.
• Veel doorplaatsingen van uithuisgeplaatste kinderen binnen jeugdzorg (pleeggezinnen en instellingen
• Kinderen verblijven langdurige in instellingen zonder psychiatrisch onderzoek.
• De sfeer binnen de instellingen triggert seksualiserend gedrag bij jongeren, wat steevast de jongeren wordt verweten in de rapportages.
• Opleidingsniveau van gezinsvoogd te laag. Zeker gelet op de machtspositie. Uiteindelijk beslist een redelijk laag opgeleide hulpverlener over de toekomst van kinderen en gezinnen.
• Waarom wordt zo weinig een netwerkplaatsing (binnen de familie) onderzocht alvorens uit huis wordt geplaatst bij voor het kind wildvreemde mensen.
• Te weinig aandacht voor de belangrijke rol van grootouders bij uithuis geplaatste kinderen. Grootouders krijgen nauwelijks meer toegang tot hun kleinkinderen.
• De beslissingsbevoegdheid en volledige toetsing weer naar de kinderrechter, zoals commissie Samson adviseert.
• Te veel verschillende hulpverlening in een gezin die langs elkaar heen werken
• Plukken van kinderen van school en bed door een legertje politie. Enz. enz. enz.

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.