>>Verscherping leerplichtwet

Verscherping leerplichtwet

14-02-2015

Verscherping leerplichtwet

Moeder gedagvaard door leerplichtambtenaar vanwege ongeoorloofd schoolverzuim van haar minderjarige dochter.

In Nederland zijn kinderen tot hun 18e jaar leerplichtig. Meestal levert dit geen problemen op. Indien echter een minderjarige niet of nauwelijks naar school gaat, zijn scholen verplicht hiervan melding te doen bij de leerlichtambtenaar. Indien blijkt dat er geen objectieve reden bestaat voor het verzuim, zoals bv. een ziekte, zal de leerplichtambtenaar overgaan tot het opstellen van een proces-verbaal en dit stuk doorzenden aan justitie. Zowel de ouders als het kind kunnen vervolgens worden gedagvaard. Er wordt altijd een reclasseringsrapport opgesteld.

In deze recente zaak verweet justitie de moeder dat zij verwijtbaar te kort was geschoten in haar zorgplicht jegens haar 15-jarige dochter, die sedert september 2013 thuis zat. De kwestie was feitelijk gecompliceerd omdat uit deskundigenonderzoek uit 2008 bij het meisje vermoedens van een stoornis in het autisme spectrum bleken, die alsnog leken bevestigd te worden. Tevens was sprake van een ernstige vorm van pesten. De minderjarige was in ieder geval met geen mogelijkheid naar school te krijgen.

De officier eiste een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur met reclasseringstoezicht. De rechter bleek op grond van de feiten een andere mening toegedaan en sprak de moeder vrij.

Het meisje staat voor datum 1 april 2015 aangemeld voor haar nieuwe school. Eind goed al goed? Helemaal zeker zijn ouders nog niet. De officier kan in beroep gaan tegen het vonnis van de rechtbank. Daarnaast wacht ouders een onderzoek van de raad van de kinderbescherming. Afhankelijk van de uitkomst hiervan kan er een tweede, civiele, procedure volgen, waarbij een beschermingsmaatregel aan de rechtbank kan worden verzocht.

Bij rechtbanken vindt jaarlijks een toenemend aantal procedures plaats waarbij de leerplichtwet in het geding is. Sprake lijkt van een trend. Schoolverzuim wordt door veel ouders kennelijk nogal luchthartig benaderd. Ten onrechte. Sprake is van een strafbaar feit waartegen door de overheid steng wordt opgetreden.

In deze zaak was het schoolverzuim fors. Echter ook bij een lichter verzuim is de kans op strafvervolging alleszins reëel.

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.