>>VOG (verklaring omtrent het gedrag) bij jongere...

VOG (verklaring omtrent het gedrag) bij jongeren tot 23e jaar: wijziging "terugkijktermijn"

29-09-2014

VOG (verklaring omtrent het gedrag) bij jongeren tot 23e jaar: wijziging "terugkijktermijn"

Bij jongeren met een strafblad wordt regelmatig afgifte van een VOG geweigerd. Een VOG is vaak nodig voor het volgen van een opleiding, een stage of verkrijging van een baan. De aanvraag moet worden gedaan bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

De terugkijktermijn is op 1 maart 2013 verkort van vier naar twee jaar. Deze jongeren ondervinden minder lang last van strafbare feiten die zij op minderjarige leeftijd hebben begaan.

Justis, de screeningsautoriteit van VenJ, keek vier jaar terug bij de beoordeling van een VOG aanvraag. Deze terugkijktermijn is verkort naar twee jaar bij jongeren die ten tijde van de VOG-aanvraag maximaal 22 jaar oud zijn. (zie Stcrt.2013, 5409)

Deze verkorte termijn geldt niet voor een jongere die een zeden-of een geweldsdelict heeft begaan. Als het om ernstige strafbare feiten gaat is de terugkijktermijn van vier jaar gehandhaafd.

De beoordelingscriteria bij een aanvraag van een VOG zijn van objectieve en subjectieve aard.

Indien de VOG wordt geweigerd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank en hoger beroep bij afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tevens kan een voorlopige voorziening hangende het beroep aan de Voorzitter worden gevraagd. Vaak wordt in de voorlopige voorziening procedure uitspraak gedaan in de hoofdzaak ( het hoger beroep) ex artikel 8.86 lid 1 Awb. Daarmee wordt snel duidelijkheid verkregen.

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.