>>Voorstel wetswijziging beperking alimentatieduu...

Voorstel wetswijziging beperking alimentatieduur tot vijf jaar : waarom wachten?

21-07-2016

Artikel 1 : 157 lid 3 BW bepaalt dat de rechter een alimentatieduur kan opleggen van maximaal 12 jaar (na datum inschrijving echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand). Deze regeling staat onder druk omdat zij niet meer passend wordt geacht in de huidige maatschappelijke realiteit waarbij de meerderheid van de vrouwen -de groep alimentatiegerechtigden bestaat nog altijd uit voornamelijk vrouwen- participeert op de arbeidsmarkt en een eigen inkomen genereert.

Meerdere voorstellen uit de Tweede Kamer om de alimentatieduur te beperken hebben de afgelopen jaren dan ook het licht gezien. Geen van alle heeft het gehaald. Onlangs is opnieuw een voorstel wijziging alimentatieduur ingediend. De kans van slagen van dit voorstel lijkt vooralsnog reëel. Het voorstel in de huidige vorm kent overigens een aantal niet-onbelangrijke uitzonderingen.

Het wetgevingsproces kost tijd, zeker als het gaat om een onderwerp waarover de politieke meningen verdeeld zijn. De wet limitering alimentatieduur kan dus nog wel enige tijd op zich laten wachten.

Dit hoeft echter een limiteringsverzoek ook nu niet in de weg te staan. In weerwil van de alimentatiepraktijk waar een alimentatieduur van 12 jaar nog vaak regel is, laat het huidige artikel 1: 157 BW ruimte voor limitering. Je moet er alleen wel om vragen bij de rechter.

Uiteraard zal een verzoek de alimentatieduur te beperken goed moeten worden gemotiveerd. Ook zal niet elk limiteringsverzoek toewijsbaar zijn. Het blijft maatwerk waarbij factoren als leeftijd, opleiding, en werkervaring van de alimentatiegerechtigde een bepalende rol spelen.

Mocht u over dit onderwerp vragen hebben, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met een van de advocaten.

Geke Knol

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.