>>Vrijwillig betekent niet altijd vrijblijvend

Vrijwillig betekent niet altijd vrijblijvend

29-03-2014

Vrijwillig betekent niet altijd vrijblijvend

Een vrijwilige hulpvraag aan bureau Jeugdzorg...

Een aanmelding bij het bureau jeugdzorg (ook een vrijwillige hulpvraag van ouders gericht aan het bureau) kan aanleiding zijn tot verwijzing naar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) als het bureau van mening is, dat een kinderbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of verderstrekkende maatregel (ontheffing uit het ouderlijkgezag ) nodig is.

Het bureau moet zich afvragen of dat mogelijk het geval is door het in artikel 5, zesde lid, Wet op de Jeugdzorg(Wjz), opgenomen voorschrift aan het bureau, de RvdK onverwijld in kennis te stellen van gevallen waarin het belang van een minderjarige dan wel de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft.

Dit is een lange ingewikkelde zin, maar betekent dat een (naïeve) hulpvraag van ouders die in goed vertrouwen wordt gedaan kan leiden tot uithuisplaatsing van hun kinderen. Ouders hebben geen formele inspraak of invloed in het besluitvormingsproces van het bureau.

Impact van een hulpvraag/melding

Voordat de RvdK een zaak in onderzoek neemt, zal in de meeste gevallen al door het bureau zijn nagegaan of zorgverlening in het vrijwillig kader mogelijk was. In de praktijk gebeurt dat onderzoek (naar mijn mening ) niet altijd zorgvuldig. Belangrijk is te weten dat het AMK (aanmelding kindermishandeling) deel uitmaakt van het bureau. Goedbedoelende vrienden/buren dienen ook te beseffen welke impact een melding kan hebben. Hiermee wil ik niet zeggen dat bezorgde betrokkenen niet moeten melden. Echter een melding is een ingrijpende handeling met wellicht onbedoelde vergaande consequenties voor het gezin. De spotjes op TV en radio zijn in deze context te “onschuldig”. De meeste burgers weten niet dat uit huis geplaatste kinderen soms meerdere keren worden doorgeplaatst (zelfs tot 9 keer in een jaar), Een uithuisplaatsing is een onderbelichte traumatische ervaring voor kind en ouders. Het moge duidelijk zijn: in sommige gevallen is er geen alternatief gelet op de ernst van de zaak. Echter: het bureau is zeker niet onfeilbaar.

Op het moment dat het bureau verwijst naar de Raad hebben ouders geen mogelijkheid meer om zich aan de procedure te onttrekken. Weigeren van medewerking aan een onderzoek van de RvdK  heeft een ondertoezichtstelling of verdere maatregel tot gevolg. Het gaat om het belang van het kind en de ernst van de situatie. De beoordeling is aan het bureau en aan de RvdK als tweedelijnorganisatie.

Een vrijwillige vraag om hulp is dus niet vrijblijvend. Dit moeten ouders beseffen.

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.