>>Yunus inmenging Turkije in beleid Jeugdzorg in...

Yunus inmenging Turkije in beleid Jeugdzorg in Nederland

24-04-2013

In beginsel behoort de (religieuze)signatuur van het pleeggezin geen maatgevende factor te zijn: christelijk; joods; islamitisch, homoseksueel, de kwaliteit van pleegouders is maatgevend.

Maar, Lodewijk Asscher stelt dat Jeugdzorg rekening houdt met de cultureel/religieuze achtergrond van de (biologische) ouders en Jeugdzorg daarbij een zorgvuldige afweging maakt. Naar mijn mening gebeurt dat bij plaatsingen niet, althans te weinig. Asscher, de politiek, heeft blijkbaar geen kennis van de huidige praktijk.

Die is een geheel andere: ouders worden in de meeste gevallen niet betrokken bij de keuze van de pleegsetting bij een uithuisplaatsing. Het overkomt ouders: de kinderen zijn al geplaatst voordat ouders maar ook enige zeggenschap en/of stem hebben gekregen.

Greep uit mijn praktijk:

Wegens Yezidy geloof gevlucht Irakees gezin geplaatst binnen streng christelijke setting tegen wil ouders. Kinderen zijn bekeerd (christelijk) en willen geen contact meer met ouders. Even los van de vraag of de uithuisplaatsing terecht of onterecht was. Ouders en kinderen zijn vervreemd van elkaar. Zorgplicht?

- kind van islamitische moeder geplaatst in christelijke setting. Kind is bang voor hoofddoekjes en is volkomen vervreemd van de islamitische familie/achtergrond

- geplaatste kinderen van cliënte herkennen moeder niet meer en vragen moeder waarom ben jij zo bruin

Zo kan ik doorgaan met voorbeelden en eveneens collega advocaten, neem ik aan. Kinderen spreken de taal van ouders niet meer. Debet hieraan is de vaak summiere omgang tussen de kinderen en ouders. Ouders hebben vaak een onvolwaardige positie binnen de uithuisplaatsing.

Deze gezinnen worden door de handelwijze van Jeugdzorg Nederland uit elkaar gereten, ouders en kinderen vervreemden van elkaar, ook voor de opvolgende generaties. De gevolgen daarvan zijn naar te verwachten valt: ernstig.

Nogmaals: het maakt niet uit welke religies en culturele achtergronden aan de orde zijn. Mijn stelling is dat bij een uithuisplaatsing de ouders een stem moeten hebben en de kinderen -zo mogelijk- in staat moeten worden gesteld om een (vol)waardig contact te kunnen blijven houden met hun ouders/achtergrond/identiteit. Kinderen behoren niet tegen de wil van de ouders tot een bepaalde religie bekeerd te worden. Zeker jonge kinderen niet.

Pleegkinderen moeten bij het bereiken van de volwassenheid en wellicht eerder een vrije keuze kunnen maken welke identiteit en/of religie zij willen aannemen of niet.

Vooralsnog laat ik het hierbij. Veel vragen en zorgen. Een fundamentele discussie lijkt mij noodzakelijk. Als integratie een item is moet Jeugdzorg daarin stellingnemen.

Rechters hebben voor zover ik heb kunnen constateren in deze problematiek geen stelling/mening betrokken en volgen Jeugdzorg

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.