>Echtscheiding zoekwoorden

Vragen over Scheiding Echtscheiding

 

 • Wat is dat scheiding van tafel en bed? Dit is hetzelfde als een echtscheiding.
 • Hoe moet ik een echtscheiding aanvragen? Het beste kunt u contact opnemen met een familierecht advocaat.
 • Welke  scheidingsmethoden zijn er? Er zijn twee type: gezamenlijk of op tegenspraak.
 • Wat is een  scheidingsmakelaar? Dat is iemand die via mediation uw gezamenlijke echtscheiding, scheiding regelt, wordt ook wel een scheidingsadvocaat genoemd.
 • Wat moet ik regelen bij een echtscheiding? Op de website van wagenaaradvocaten staat wat u moet doen en wat u moet aanleveren.
 • Hoe moet ik een echtscheidng aanvragen? Dat doet de advocaat voor uw bij de rechtbank.
 • Hoe lang duurt het verwerken na een echtscheiding? Via mediation wordt het verwerken van een echtscheiding vergemakkelijkt.
 • Ik heb dus echt een advocaat nodig? Ja, de advocaat is de mediator tussen u en de rechtbank.
 • Hoe zit het met de hypotheek en echtscheiding? Dat kan zeer complex zijn, maar in de meeste gevallen wordt de onder- overwaarde van de hypotheek gelijkelijk over de partners verdeeld.
 • Hoe lang moet ik alimentatie betalen? in principe 12 jaar, maar u kunt onderling ook een andere tijd periode overeenkomen.
 • Als ik slechts adviesbij een echtscheiding wil wat kost dat? Voor het geven van advies rekenen we geen kosten.
 • Kan ik zelf mijn alimentatie berekenen? Ja dat kan er, zijn diverse websites die dat globaal kunnen berekenen.
 • Een echtscheiding aanvragen hoe gaat dat? Dat wordt door de advocaat voor u geregeld.
 • Wat is een  scheidingsadvocaat? Dat is een advocaat die gespecialiseerd is in echtscheidingen, ook wel vFas advocaat genoemd.
 • Wie stelt de akte van verdeling op? Dat kunt u beiden opstellen en wordt aan het convenant gehecht.
 • Ik zit in de bijstand en kan de kosten niet betalen? U kunt dan een beroep doen op gefinancierde rechtsbijstand, u moet dan nog slechts een klein bedrag betalen de zogenaamde griffie kosten.
 • Wij hebben onenigheid over de boedelverdeling, hoe nu verder? Dat is vervelend en ik wijs erop het daar toch over eens te worden, eventueel kan een taxatie plaats vinden.
 • Wat is scheidingsbemiddeling? Wat het woord al zegt bemiddeling bij scheiding, ook wel mediation bij scheiding genoemd.
 • Ik heb een buitenlandse partner en wil daarvan scheiden, hoe gaat het dan? Dat hangt af waar en hoe u getrouwd bent en is daarom daarop geen algemeen antwoord op te geven, bent u in Nederland getrouwd dan gelden gewoon de Nederlandse wetten.
 • Bij wie blijft het kind na de scheiding? Het beste is natuurlijk daar samen overeenstemming over te verkrijgen, eventueel kan de rechter daar een uitspraak over doen.
 • Wat is een scheidingsconvenant? Een document opgesteld door de advocaat en/of advocaten waarin is vastgelegd wat u samen bent overeengekomen met betrekking tot de kinderen, woning, vermogen etc.
 • Waar kan ik een voorbeeld van een scheidingsconvenant vinden? Op het internet zijn diverse voorbeelden te vinden, maar deze zullen nooit u specifieke situatie kunnen beschreven, alleen globaal vindt u daar wat in een echtscheidingsconvenant zoal opgenomen (moet) wordt?
 • Wat is een scheidingscoach? Dit wordt ook wel een scheidingsbemiddelaar genoemd of mediator.
 • Moet ik mijn scheiding doorgeven aan de belastingdienst? Neen, die informatie bereikt de belastingdienst via het GBA als de scheiding is ingeschreven, over de eventuele belasting over het lopende jaar moeten afspreken gemaakt worden.
 • Ik twijfel of ik de scheiding moet doorzetten, wat nu? Dat is een probleem, misschien dat mediation hier uitkomst kan brengen.
 • Scheiden en eigen huis, wie blijft in het huis? Meestal degene die de hypotheeklasten kan dragen, de helft van eventuele overwaarde (getaxeerd) wordt dan door de achterblijvende aan degene die het huis verlaat uitgekeerd.
 • Wij hebben meerdere woningen hoe gaat het dan bij een scheiding? Hier zijn vele antwoorden op te geven, maar ook deze behoren tot de boedel en zal verdeeld moeten worden.
 • Scheiden en schulden, wie draait daar op? Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd: u beiden, dus ieder de helft, ook al heeft u zelf die schulden niet gemaakt.
 • Moet ik mijn erfenis delen na de echtscheiding? Ja, of u heeft de erfenis ontvangen met een zogenaamde  uitsluitingsclausule. Een andere benaming voor uitsluitingsclausule is ook wel “anti-schoonzoonclausule” of “privéclausule”.
 • Scheiden en een eigen bedrijf of B.V. (bv), hoe gaat dat? Dit kan complex zijn: werkte u partner mee in het bedrijf, wat is de waarde van het bedrijf, voor dit soort vragen moet u echt contact opnemen met wagenaar advocaten.
 • Wat zijn financieel de gevolgen van een scheiding? Hangt af op welke grond u getrouwd bent, huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen, bij het laatste ieder de helft van het vermogen. In ieder geval kost een scheiding / echtscheiding geld, denk daarbij aan griffiekosten, maar ook de advocaat moet betaald worden, hoe meer voorwerk u zelf doet en hoe vollediger u de gevraagde stukken aanlevert, hoe minder u het kost. Maar vooral probeer het zoveel mogelijk vooraf met elkaar eens te zijn. Wordt het een vechtscheiding kost u het allen maar meer, denk aan de twee advocaten die betaald moeten worden en het leed dat de eventuele kinderen aangedaan wordt.
 • Kunt u mij ook financieel advies bij een echtscheiding geven? Het kantoor heeft contact met diverse economische adviseurs en financieel specialisten zodat hierop een positief antwoord op gegeven kan worden.
 • Wat zijn fiscaal de gevolgen bij een echtscheiding? Na de scheiding bent u voor de belastingdienst letterlijk gescheiden.
 • Wat zijn de gevolgen voor het kind bij een echtscheiding? De bekendste gevolgen zijn de problemen die het kind heeft met de loyaliteit naar vader en moeder waar het zich voor gesteld ziet. Zeker als het kind een speelbal wordt tussen de ouders kan dit ernstige gevolgen hebben, eventueel kan Jeugdzorg dan ingrijpen met een OTS en eventueel een UHP.  
 • Wat kan de gemeente voor mij doen in het vinden van een nieuwe woning / huis na een echtscheiding? Zoek uit welke buro / bureau hierbij bemiddelt in uw gemeente of regio, eventueel kan het kantoor een begeleidende brief opstellen om voorrang te krijgen.
 • Ik wil goedkoop scheiden, kan dat? Jazeker kan dat, ga naar een van de talrijke bemiddelingsbureaus en u weet wat u moet gaan betalen. Maar of u daarmee goed af bent, te vaak zien wij op kantoor cliënten waar het mis is gegaan en ernstig benadeeld zijn. Waarom denkt u dat er echtscheidingsadvocaten zijn, met een extra opleiding tot vFAS advocaat, omdat het scheiden, een echtscheiding vaak complex is.
 • Op huwelijkse voorwaarden getrouwd en met een huis en dan echtscheiden? Huwelijkse voorwaarden zijn bewust opgesteld, met een reden, als daarin opgenomen is dat het huis van uw partner wordt en u krijgt de inboedel dan is dat voor u misschien sneu, maar zo is het dan wel.
 • Moeten wij het huis verkopen of niet bij een echtscheiding? Dat maakt u zelf uit met uw (ex-)partner, ons kantoor kan daar alleen financieel in adviseren.
 • Scheiden en islam? Voor de Nederlandse wet zijn man en vrouw gelijk, in de islam is dat anders is u wellicht verteld, maar de sharia geldt in Nederland niet, mocht u ooit in het verleden iets ondertekend hebben, een document voorgelegd door de iman bijvoorbeeld, zonder dat dat notarieel of rechtelijk getoetst is, heeft dat geen waarde voor het Nederlandse recht, moskee en staat zijn gescheiden, dit recht geldt dus ook met betrekking tot de kinderen.
 • Scheiden in Marokko? Wilt u daar scheiden, dan moet u ook de consequenties aanvaarden, heeft u een keuze dan bevelen wij aan de scheiding volgens het Nederlandse recht uit te laten voeren.
 • Scheiden en inboedel verdelen? Tot de inboedel wordt gerekend de gebruiksgoederen in huis bijvoorbeeld, maar ook de eventuele auto, boot(je), persoonlijke sierraden komen in de regel niet in aanmerking bij de boedelverdeling.
 • Scheiden via het juridisch loket? Via het juridisch loket kan u eventueel verwezen worden naar ons kantoor, het juridisch loket kan de scheiding niet voor u regelen.
 • Wat zijn de kosten van een echtscheiding? U kunt het zo duur maken als u wilt, of u kunt de kosten ook beperken door zo veel mogelijk het met elkaar eens te zijn voordat u bij het kantoor komt. Wij hebben een koopwoning, koophuis, maar met onderwaarde, staat onder water, hoe nu verder? Hier kan het kantoor u niet echt mee helpen, wel kunnen we advies geven.
 • Scheiden en het kindgebondenbudget? De ouder bij wie het kind het hoofdverblijf heeft die krijgt het kindgebondenbudget, in het kindgebondenbudget zit ook het zogenaamde ouderkop. Heeft u bijstand dan kan dat bedrag wel 300 euro (+) per maand bedragen. Dit moet dan wel bij uw inkomen opgeteld worden voor het berekenen van de kinderalimentatie.
 • Wij hebben een levensverzekering hypotheek, wat voor invloed heeft dat bij een scheiding? Zolang u nog getrouwd geldt deze, na de scheiding zal in de regel een andere hypotheek opgesteld worden en vervalt de eerder overeengekomen type hypotheek als een van de partners in het huis blijft of een nieuwe koopwoning wordt betrokken
 • . Heeft een notaris iets vandoen bij een echtscheiding? In principe niet, wel als het gaat over de koopwoning die verkocht gaat worden en dergelijke, maar maakt geen onderdeel uit van de werkelijke scheiding.
 • Ik ben gescheiden en heb nieuwe partner, heeft dat invloed op de partneralimentatie? Ja zeker, maar het moet wel in het echtscheidingsconvenant opgenomen zijn, bij een internetscheiding of bij een niet gespecialiseerde advocaat, kan zoiets dan wel eens over het hoofd worden gezien, dan kan het dus gebeuren dat de alimentatieplichtige nog aan de alimentatiegerechtigde alimentatie moet betalen terwijl deze samenwoont. Maar ook hier kan ons kantoor u mee helpen, mocht u slachtoffer zijn.
 • Scheiden na vreemdgaan? U bent waarschijnlijk verbouwereerd, boos en teleurgesteld, oordeel en handel niet te stel, ga met elkaar in gesprek, ga een mediation aan en denk aan de kinderen.
 • Na de scheiding wil ik mijn naam behouden, kan dat? Ja dat kan, naamwijziging is in principe onafhankelijk van een scheiding.
 • Mijn ouders zijn tegen mijn scheiding, wat ik doen? Kan zijn, maar u gaat scheiden, het is uw leven. Als advocaat kan ik daar niet een antwoord op geven.
 • Kan ik online scheiden? Hoe ziet u dat voor zich, een WhatsApp-je sturen naar uw partner?
 • Kan ik mijn scheiding ongedaan maken? Ja, door met uw ex-partner weer te gaan samenwonen of te trouwen.
 • Wie heeft het ouderlijk gezag na een scheiding? Beide ouders hebben het ouderlijk gezag, of de rechter heeft een andere uitspraak gedaan.
 • Wij overwegen te gaan scheiden, hoe nu verder? Maak een afspraak met kantoor, misschien kan via mediation u duidelijk worden of u dat werkelijk wilt.
 • Wie heeft de omgang met de kinderen na de echtscheiding? In het ouderschapsplan wordt vastgesteld hoe de omgang met de kinderen (het kind) wordt geregeld.
 • Scheiden en pensioen? Na de scheiding stop de verdere opbouw van het pensioen.
 • Kan ik mijn partner uitkopen van echtelijke woning? Ja, met de helft van de overwaarde, na instemming van u beiden van die overwaarde door een makelaar / taxateur?
 • Wat zijn scheidingspapieren? Die documenten die nodig zijn om uw scheiding bij de rechtbank te kunnen aan leveren, de advocaat zal dit voor u regelen.
 • Moet ik naar de rechtbank, rechter vanwege mijn scheiding? Als u het beiden het eens bent dan niet, mocht er een conflict zijn dan wel, dan wordt de rechtbank gevraagd een uitspraak te doen.
 • Moet ik zelf het huwelijkseregister informeren na een echtscheiding? Neen, dat loopt via de rechtbank.
 • Zijn de rechten vader gelijk aan de rechten moeder na een echtscheiding? In principe wel, u heeft beiden het ouderlijk gezag, maar de rechter kan anders besluiten vanwege de omstandigheden.
 • Kan ik een scheiding rekken? Ja, maar of dat verstandig is, denk hierbij aan de eventuele kosten en het belang van de kinderen.
 • Wat is het stappenplan bij een echtscheiding? Kijk op de website waar de verschillende stappen worden uit een gezet.
 • Ik wil de scheiding snel regelen, kan dat? Ja als u het over alles eens bent, kan een scheiding / echtscheiding in enkele weken geregeld zijn.
 • Mag ik een scheiding tegenwerken, uitstellen? Ja, maar of dat verstandig is, denk aan de kosten en de kinderen.
 • Welke tips kunt u mij geven bij een echtscheiding? Kijk op de website daar wordt het proces uitgelegd. Scheiden: tussen strategie bepalen en de uitvoering ervan?
 • Wie doet de taxatie van de woning bij een echtscheiding? Een taxateur waar u beiden vertrouwen in heeft.
 • Kan ik een uitkering aanvragen na de scheiding? Ja, als u daarvoor in aanmerking komt.
 • Ik wil mijn partner uitkopen, kan dat? U kunt van alles regelen bij een scheiding, maar uw ex-partner moet er daar wel mee eens zijn.
 • Krijg ik urgentie op een woning? In principe niet, maar zijn er omstandigheden dan eventueel wel, het kantoor kan daartoe bijvoorbeeld een brief opstellen om de urgentie te verwoorden,
 • Moet ik mij aan de uitspraak van de rechter houden? Ja, als u dat niet doet kan uw ex-partner een procedure starten of de deurwaarder inschakelen.
 • Kan ik de scheiding zelf regelen? U met altijd langs een advocaat.
 • Scheiden zonder rechter? Ja, ieder gaat zijns weeg, maar u blijft getrouwd.
 • Moet ik mijn zorgtoeslag zelf aanvragen? Ja, via de belastingdienst.
 • Scheiden zonder geld en zonder convenant? Neen dat gaat niet lukken.

12 jaar alimentatie betalen of kan ik kiezen? U kunt elke afspraak met u ex-partner maken, als u het er maar over eens bent, 12 jaar is de wettelijke termijn.

1 of 2 advocaten? 1 is goedkoper.

Was scheiden in 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 anders? Vaak wel, als de wettelijke bepalingen hier omtrent veranderen, zo is de kinderalimentatie berekening de laatste jaren sterk veranderd.

Verhuizing met kinderen na echtscheiding

Hoofdverblijfplaats kinderen

Kind na echtscheiding

Vanaf 12 jaar mag mijn kind kiezen

Verhuizen met kind zonder toestemming

Waar woont kind na scheiding

Hoofdverblijfplaats kind co.ouderschap

Wijziging hoofdverblijfplaatskind 12 jaar

Kindren en ouderschapsplan

Omgangsregeling

Bijschrijving kind na echtscheiding

2 huizen, 2 woningen, 2013 hypotheek, 3 jaar, kind 3 jaar, 30 jaar huwelijk, 35 jaar huwelijk, box 3, na 3 maanden, na 30 jaar, artikel 39 scheiding, kind 4 jaar, na 40 jaar huwelijk, na 4 jaar, na 40 jaar, 5 jaar, 50+, 50plus, 5 jaar, 50 jaar, kind 5 jaar, binnen 5 jaar, na 50, 65+, 6 maanden, 60 jaar, 6 weken, 60+, kind 7 jaar, kind 8 jaar, baby 8 maanden, kind 8, kind 9 jaar

Wat is een echtscheidingsconvenant? Een document waar u beiden hebt vastgelegd hoe u gaat scheiden. Wat is echtscheidingswinkel? Een “winkel” waar u geadviseerd kan worden met betrekking tot een echtscheiding. Wat is een echtscheidingsadvocaat? Een advocaat die gespecialiseerd is in het regelen van echtscheidingen? Wat is een echtscheidingsplan? Is gelijk aan een echtscheidingsconvenant. Wat is een echtscheidingsbeschikking? Een document van de rechtbank waarmee de echtscheiding bevestigd wordt. Hoe moet ik een echtscheiding regelen? Via een advocaat die daar in gespecialiseerd is, met name een VFAS gecertificeerde advocaat. Wat te doen bij een echtscheiding en eigen woning? Nou verkopen of een van de partners neemt het huis over, en betaalt de ander uit bij overwaarde. Wat is het echtscheidingsregister? Als het verzoekschrift tot echtscheiding is ingeschreven, de gemeenschap is dan al ontbonden, voordat de echte echtscheiding is uitgesproken. Wat is een echtscheidingsadvocaat? Dat is een advocaat die gespecialiseerd is in het afhandelen van een echtscheiding. Hoe moet ik mijn echtscheiding regelen? Het beste is om contact op te nemen in een daarvoor gespecialiseerd advocatenkantoor. Hoe een echtscheiding regelen en het hebben van een eigen woning? Naast het fysiek uit elkaar gaan, moet ook het (opgebouwde) vermogen en de boedel gescheiden worden. Het eigen huis valt onder de boedel. U kunt zelf beslissen hoe dit vorm gegeven wordt. U of u partner blijft in de woning en koopt de ander uit of u verkoopt de woning. Na een echtscheiding, hoe gaat het met het pensioen? Het opgebouwde pensioen tot de scheiding daar heeft u recht op, of u komt een conversie overeen. Hoe gaat het verder met de hypotheek na de echtscheiding? Zolang het huis niet verkocht is moet de hypoheek voldaan worden. Het beste is in zulke situaties contact op te nemen met de hypotheek verstrekker om iets te regelen. Kan ik online een echtscheiding regelen? Hoe had u dat in gedachten: via mail, sms of WhatsApp? Er zal altijd “fysieke” bemoeienis via een advocaat moeten plaatsvinden, deze kijkt of bijvoorbeeld een ander door u beider opgestelde (op papier) overeenkomst (convenant) redelijk is en aan de wettelijke bepalingen voldoet. Kan ik echt scheiden zonder rechter? Neen, dat kan niet in Nederland. Is er een echtscheiding wijzer? U bedoelt waarschijnlijk: hoe te handelen bij een echtscheiding, informeer uzelf hierover op bijvoorbeeld het Internet. Echtscheiding advocaat Utrecht? Wagenaaradvocaten staat ook personen bij uit de regio Utrecht. Is er een echtscheiding artikel waar ik mij aan moet houden? In het personen- en familierecht rechtsgebied zijn veel artikelen opgenomen waaraan voldaan moeten worden bij een echtscheiding. Is bij een echtscheiding een advocaat verplicht? Ja, u moet altijd u echtscheiding via een advocaat bij de rechtbank aanbrengen. Echtscheiding en de belastingdienst? Wanneer de echtscheiding is ingeschreven wordt de belastingdienst hiervan automatisch op de hoogte gebracht. Tijdens de echtscheiding kunt u al aangeven of u nog samenwoont e.d. bij uw aangifte. Is een echtscheiding ook in het burgerlijk wetboek beschreven? Ja, In het personen- en familierecht rechtsgebied zijn veel artikelen opgenomen hoe er gehandeld dient te worden en waaraan voldaan moet worden. Wat is echtscheidingsbemiddeling? Dat is een ander woord mediation bij een echtscheiding. Echtscheiding en belasting? Voor de belasting verandert het een en ander omdat u niet meer bij elkaar bent, er gelden dan mogelijk andere tarieven en of toeslagen. Wat is een echtscheidingsconvenant? Een document waar in beiden mee instemt, hoe de scheiding afgewikkeld wordt, verdeling van het vermogen, pensioen, de boedel, omgang met de eventuele kinderen etc. Is er een echtscheiding checklist? Ja, kijk bijvoorbeeld op https://wagenaaradvocaten.nl/scheiding/checklists/ . Echtscheiding en  co ouderschap hoe gaat dat? Dat regelt u samen met u partner, de kinderen zijn dan meestal 50% van de tijd bij een van u beiden. Op de kinderalimentatie wordt een zorgkorting van 35% toegepast. Is er een voorbeeld van een echtscheidingsconvenant? Op het Internet zijn vele voorbeelden te vinden. Wat houdt pensioen conversie in bij een echtscheiding? Conversie betreft een volledige breuk met uw ex-partner voor wat betreft de verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding. Ieder krijgt toebedeeld een separaat deel van het pensioen, zonder dat dit gebonden is aan de leeftijd of het in leven zijn van de ex-partner. Laat u zich hierover adviseren door uw advocaat of andere instantie, want er diverse omstandigheden denkbaar waarbij een conversie ongunstig uit kan pakken. Vraag over echtscheiding, co-ouderschap en kinderalimentatie? Bij co-ouderschap heeft (neemt) ieder de helft van de tijd de kinderen. U kunt zelf afspreken hoe u de kosten die u maakt voor de kinderen als die bij u zijn verdeelt. Standaard is dat op de berekende kinderalimentatie (afhankelijk van u beider inkomen en leeftijd kinderen) een korting van 35% wordt toegekend aan de partner waar de kinderen niet het hoofdverblijf hebben, meestal de man.  Is een echtscheiding duur? U kunt het zo duur maken als u wilt. Een vechtscheiding kan zo 150 advocaaturen kosten. Uw ex-partner zal een vergelijkbaar aantal uren verstoken. Bent u beiden zo € 50.000 kwijt aan uw scheiding kwijt, misschien wel gelijk aan de overwaarde van uw koophuis. Dat had ook anders besteed had kunnen worden. Kan ik mij verzekeren voor de kosten van een echtscheiding? In de regel kunt u zich niet verzekeren tegen de kosten van een echtscheiding, bijvoorbeeld heeft DAS dat niet opgenomen in zijn reguliere clausule. Echtscheiding en schulden? Schulden die u of u partner hebben aangegaan worden gelijkelijk verdeeld over u beiden. Eenzijdige echtscheiding? Dat betekent dat u tegen uw partner gaat procederen, u partner heeft ook een eigen advocaat. Dit heet een procedure op tegenspraak. Bij een echtscheiding is vaak een kind of kinderen betrokken: vooral moet voorkomen worden dat uw kind(eren) slachtoffer worden van uw echtscheiding. Bij een verhuizing na een echtscheiding moet er vaak een nieuwe school voor uw kind(eren) gevonden worden. U bent als u gezamenlijk gezag heeft hier beiden verantwoordelijk voor en moet het beiden eens zijn over de schoolkeuze. Echtscheiding en hertrouwen kan dat? Ja natuurlijk kan dat alleen kan dit consequenties hebben voor de ontvangen of te betalen partneralimentatie (vervalt), ook zal mogelijk de ontvangen of te betalen kinderalimentatie wijzigen. Echtscheiding en financieel en of fiscale consequenties? Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat, spelen er naast alle emoties ook veel praktische zaken. En die kunnen soms behoorlijke financiële gevolgen hebben. In alle hectiek worden belastingzaken nog weleens vergeten. Laat u uzelf goed voorlichten! Welke consequenties heeft een echtscheiding na een huwelijk in gemeenschap van goederen. Het komt er kort op neer dat ieder van u de helft van het vermogen en boedel krijgt. Denk aan de helft van de overwaarde van het huis. Echtscheiding Groningen? Wagenaaradvocaten is gevestigd in Groningen en heeft een bezoekadres in Laren (het Gooi) en in het Jacobijnenhuis te Winsum. Kan een echtscheiding goedkoop? Hoe meer het u met elkaar eens bent over de echtscheiding (regeling met betrekking tot) de kinderen en de te verdelen boedel, hoe goedkoper een echtscheiding is. Wat zijn de gevolgen van een echtscheiding? Deze kunnen velerlei zijn: financieel, psychisch, sociaal. Denk aan de alimentatie die mogelijk betaalt moet worden, het mogelijke verlies van contacten met familie ex-partner en of gezamenlijke vrienden. Het verlaten van de gemeenschappelijke woning en mogelijke verkoop daarvan. De invloed die het heeft op de kinderen, wennen aan nieuwe partner, mogelijke nieuwe stiefkinderen, nieuwe school etc. Een scheiding kan (dus heel) ingrijpend zijn voor u en uw kinderen. Moet ik mijn echtscheiding bij de gemeente melden? De gemeente wordt op de hoogte gebracht door de advocaat van de verzoekende partij als uw echtscheiding formeel is toegekend door de rechtbank – huwelijksgoederenregister -. De rechtbank waar uw echtscheiding wordt behandeld vraag een geldelijke vergoeding afhankelijk van uw salaris dit wordt griffierecht genoemd. Wij willen een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, hoe gaat zoiets? U meldt u bij een gespecialiseerde advocaat die met u beiden bespreekt hoe de boedel te scheiden met u beiden een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan opstelt.
 

Waarom Wagenaar advocaten

 • Veel ervaring
 • Scherpe prijzen
 • Goede kwaliteit
 • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.