>Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming

Bij opvoedingsproblemen en/of gedragsproblemen bij minderjarigen kan door Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing worden verzocht. Kernbegrip: "zorgelijke signalen". Het begrip "zorgerlijk" is een container begrip geworden, los van wet en regelgeving.

De beschermingsmaatregelen zijn voor kinderen en ouders ingrijpend. Niet zelden komen de maatregelen volstrekt onverwachts voor ouders en kinderen. Bijvoorbeeld na een oprechte en goed bedoelde hulpvraag van een ouder.

Wanneer een ouder het met een beschermingsmaatregel niet eens is kan de ouder hiertegen verweer voeren bij de mondelinge behandeling bij de kinderrechter. Ook kan de advocaat voorafgaand aan de zitting een verweerschrift indienen tegen de verzochte kinderbeschermingsmaatregelen.

Minderjarigen vanaf 12 jaar moeten door de kinderrechter worden gehoord.

Minderjarigen -ook jonger dan twaalf jaar- hebben bij de kinderrechter een informele rechtsingang. Zij kunnen zelfstandig een brief aan de kinderrechter sturen. De kinderrechter neemt ambtshalve een beslissing naar aanleiding van de brief van de minderjarige. In beginsel hebben minderjarigen recht op gefinancierde rechtsbijstand (pro deo advocaat).

Wagenaaradvocaten is aangesloten bij de  Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten: www.vnja.nl 

Gratis kennismakingsgesprek Wij staan voor u klaar

Maak een afspraak
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.