>>Schriftelijke aanwijzing ( SA )

Schriftelijke aanwijzing ( SA )

Ook tegen een schriftelijke aanwijzing (SA) van de gezinsvoogd (waar verblijft het kind en hoe vaak is er omgang) kan beroep worden ingesteld. Verzocht wordt dan de aanwijzing vervallen te verklaren.

Het verzoek moet binnen veertien dagen na datum schriftelijke aanwijzing bij de rechtbank worden ingediend.

De ouder of het kind kan ook later, als de aanwijzing al een tijd geleden is gegeven, de gezinsvoogdijinstelling verzoeken de aanwijzing als gevolg van gewijzigde omstandigheden te wijzigen. Dit gebeurt middels een bezwaarschrift

Van essentieel belang is dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen het kind en de gezinsvoogd en ook tussen de ouders en de gezinsvoogd. Indien dit niet zo is kan een verzoek tot wijziging van de gezinsvoogd of van de gezinsvoogdijinstellling worden ingdiend.

Belangrijk is te beseffen dat het gezag niet aan de gezagsouder(s) wordt ontnomen, maar slechts wordt beperkt. Niet de ouder, maar het kind wordt onder toezicht gesteld. Vaak hebben ouders het gevoel dat zij niets meer over hun kind te zeggen hebben. Dat zij buiten spel staan.

Gratis kennismakingsgesprek Wij staan voor u klaar

Maak een afspraak
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.