>>Notaris had in echtscheingsconvenant neergelegd...

Notaris had in echtscheingsconvenant neergelegde afspraken moeten onderzoeken

25-01-2013

M en V sluiten een echtscheidingsconvenant waarin is bepaald dat bij verkoop van de echtelijke woning de overwaarde tot een bedrag van € 385.000 toekomt aan V. Op de woning is conservatoir beslag gelegd voor € 40.000 ten laste van M. Als de woning is geleverd, maakt notaris N uit de opbrengst € 99.737 over aan V. Daarnaast sluit hij met M een depotvereenkomst voor € 40.000, welk bedrag op de derdenrekening van N wordt gestort. N keert dit bedrag uiteindelijk uit aan M. De inhoud van de depotovereenkomst kent V niet. Bij een verzoek tot informatie hierover beroept N zich op zijn geheimhoudingsplicht. V stelt dat de overwaarde van de woning haar toekomt en dat zij daarom recht heeft op informatie over de wijze waarop N het depotbedrag heeft uitbetaald. V klaagt dat N zich ten onrechte op zijn geheimhoudingsplicht beroept en dat hij zijn zorgplicht jegens V heeft geschonden. 

De Kamer van Toezicht oordeelt dat N er kennelijk van uit is gegaan dat, na betaling van het bedrag van € 99.737 aan V, de restantopbrengst van de woning aan M toekwam vanwege de wettelijke gemeenschap van goederen tussen partijen. Dit onjuiste standpunt had N duidelijk moeten zijn bij kennisneming van de afwijkende, in het convenant neergelegde, afspraken tussen V en M. Ook indien ervan uit wordt gegaan dat deze afwijkende afspraken onvoldoende duidelijk waren, had N de belangen van V niet mogen negeren. Hij heeft dit wel gedaan en zich op het onjuiste standpunt gesteld dat hij V niet hoefde te informeren over de wijze waarop het in depot gebleven bedrag uiteindelijk is uitgekeerd. Volgens de Kamer van Toezicht is het geenszins onredelijk het convenant zo uit te leggen dat aan V de volledige overwaarde van de woning toekomt. Het feit dat N bij de vastlegging van de depotovereenkomst niet over de tekst van het convenant beschikte, neemt niet weg dat hij in het belang van V actie had moeten ondernemen toen hij kort na het sluiten van de overeenkomst wel over de tekst van het convenant beschikte. N is derhalve tekort geschoten in de behartiging van de belangen van V en heeft haar ten onrechte niet geïnformeerd.
De Kamer van Toezicht legt de maatregel van waarschuwing op. 

In hoger beroep bekrachtigt het hof de beslissing van de Kamer van Toezicht en voegt daar aan toe dat het onbegrijpelijk is dat N op de enkele mededelingen van de advocaten is afgegaan. Zodra hij over het convenant beschikte, had hij op zijn minst uit moeten zoeken of de uitlatingen van de advocaten in overeenstemming waren met de inhoud van het convenant, te meer nu geenszins in het convenant is te lezen dat een bedrag van € 40.000 aan M toekwam.

Gerechtshof Amsterdam, 11 oktober 2011, LJN BU2044

Gratis kennismakingsgesprek Wij staan voor u klaar

Maak een afspraak

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.