>>Wangedrag: partneralimentatie op nihil gesteld

Wangedrag: partneralimentatie op nihil gesteld

07-02-2013

Man en vrouw zijn in 2007 gescheiden. Hun minderjarige kind verblijft sinds 2009 bij de man. De vrouw is een aantal keer veroordeeld wegens stalking van de man en het kind. De man verzoekt de partneralimentatie met ingang van 2009 op nihil te stellen. Hij heeft immers vanaf 2009 meer kosten omdat het kind bij hem woont. Daarnaast rechtvaardigt het gedrag van de vrouw een nihilstelling. 

Gewijzigde omstandigheden

Nu vaststaat dat de minderjarige ten tijde van de beschikking van het hof nog niet bij de man woonde en zij sinds 2009 bij de man woont waardoor de man meer kosten heeft, is de rechtbank van oordeel dat sprake is van een rechtens relevante wijziging van omstandigheden als bedoeld in artikel 1:401 lid 1 BW. 


Behoefte van vrouw in detentie/zorginstelling

De man heeft de behoefte van de vrouw aan de vastgestelde bijdrage betwist, stellende dat de vrouw veelvuldig in zorginstellingen en in detentie verblijft, zodat haar behoefte nihil is, dan wel sterk is verminderd.
De rechtbank is met de vrouw van oordeel dat ook in de periodes dat de vrouw in een zorginstelling is opgenomen dan wel in detentie verblijft, er sprake is van behoefte aan haar zijde. De hoogte van deze behoefte is op basis van de voorhanden zijnde stukken niet goed vast te stellen, maar er is in ieder geval sprake van ‘een zekere’ behoefte.

Wangedrag

De rechtbank is met de man van oordeel dat sprake is van zodanig wangedrag dat de lotsverbondenheid is komen te vervallen. Vaststaat dat de vrouw diverse malen gedetineerd is geweest voor stalking van de man en voor huisvredebreuk in de woning van de man. Ook valt zij de minderjarige lastig, onder meer door haar op te wachten bij school, wat tot confrontaties heeft geleid.
De vrouw heeft een straatverbod gekregen en ook is de omgang tussen haar en de minderjarige door de rechtbank ontzegd. De vrouw negeert dat stelselmatig. Gegeven de verklaringen van de vrouw acht de rechtbank het aannemelijk dat het stalkinggedrag in de toekomst onverminderd zal blijven doorgaan.
De rechtbank oordeelt dat het gedrag van de vrouw dermate ontwrichtend werkt op het leven van de man en de minderjarige en een zodanig grote psychische druk bij hen beiden oplevert dat sprake is van het vervallen van lotsverbondenheid. Dat het gedrag van de vrouw wellicht wordt ingegeven door een psychische stoornis, doet hieraan niet af. Nu de vrouw weigert zich onder behandeling te stellen en haar gedrag onverminderd voortduurt en geen verbetering of afname vertoont, is zij naar het oordeel van de rechtbank tot op zekere hoogte zelf verantwoordelijk voor dit gedrag.
Om die reden stelt de rechtbank de partneralimentatie op nihil.

De man heeft verder aangevoerd vanaf 2009 over onvoldoende draagkracht te beschikken om partneralimentatie te voldoen en heeft verzocht om die reden de partneralimentatie met terugwerkende kracht op nihil te stellen. De rechtbank ziet aanleiding om eerst de ingangsdatum van de eventuele nihilstelling van de partneralimentatie te bespreken, alvorens de draagkracht van de man te bespreken.

Draagkracht

De rechtbank stelt de draagkracht van de man vast. De vrouw heeft enkele kosten betwist, zoals de herinrichtingskosten. De rechtbank passeert het verweer van de vrouw dat de verhuizingen een vrije keuze van man waren en acht het redelijk om met een hoger bedrag aan herinrichtingskosten rekening te houden dan het forfaitaire bedrag. De man moest immers verhuizen in verband met het gedrag van de vrouw. De rechtbank komt tot de slotsom dat de huidige draagkracht van de man geen ruimte laat voor het voldoen van een uitkering tot levensonderhoud aan de vrouw.

Ingangsdatum

Ter zitting is gebleken dat de man tot en met februari 2011 de partneralimentatie volledig heeft voldaan. Daarna heeft hij wisselende betalingen verricht. De man heeft verklaard dat ook als de partneralimentatie met terugwerkende kracht op nihil zal worden gesteld, hij geen aanspraak zal maken op terugbetaling van de partneralimentatie die hij reeds heeft voldaan.
De rechtbank ziet aanleiding om de partneralimentatie op nihil te stellen en wel met terugwerkende kracht met ingang van 1 maart 2011.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 januari 2012, LJN BV6097

Gratis kennismakingsgesprek Wij staan voor u klaar

Maak een afspraak

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.