Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Omdat advocaten en advocatenkantoren ook werken met persoonsgegevens, moeten zij ook hieraan voldoen. Welke zijn de criteria waaraan moet worden voldaan?

 • MELDPLICHT DATALEKKEN

Partijen die werken met persoonsgegevens – dus ook advocaten en advocatenkantoren – hebben onder de AVG de plicht om inbreuken in verband met persoonsgegevens (datalekken) te melden. Van een datalek is sprake wanneer persoonsgegevens per ongeluk of onrechtmatig zijn vernietigd, verloren zijn gegaan, zijn gewijzigd, zijn verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt. 

In gevallen waarin het datalek een hoog risico vormt voor de betrokkenen dienen ook de getroffen betrokkenen hiervan op de hoogte te worden gesteld (artikel 34 AVG).

 • RECHT OM TE WORDEN VERGETEN

Artikel 17 van de AVG omvat het recht op gegevenswissing. Dit recht is ook wel bekend als het recht op vergetelheid, vergeetrecht of recht om te worden vergeten. Dit recht kan echter niet alleen worden ingeroepen tegenover zoekmachines (Google), maar tegenover iedere verwerkingsverantwoordelijke.

Betrokkenen hebben echter geen recht op gegevenswissing als de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Advocaten en advocatenkantoren zullen zich in zulke gevallen op deze uitzondering kunnen beroepen.

 • FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Een Functionaris Gegevensbescherming (FG) is een onafhankelijk deskundig persoon die de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker informeert en adviseert over de omgang.

Overweging 91 van de AVG bepaalt echter dat verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten door een individuele advocaat nooit als grootschalig mogen worden beschouwd.

Individuele advocaten hoeven dus in ieder geval geen FG aan te stellen.

 • DPIA

Onder de AVG is een verwerkingsverantwoordelijke in sommige gevallen gehouden om voorafgaand aan een verwerking een data protection impact assessment (in het Nederlands: gegevensbeschermingseffectbeoordeling, kortweg: DPIA) uit te voeren. Een DPIA is een inschatting van de privacy gevolgen van een bepaalde verwerking van persoonsgegevens.

Een individuele advocaat vrijgesteld is van de verplichting tot het uitvoeren van DPIA’s.

 • RECHT OP DATAPORTABILITEIT

Onder het huidige recht hebben betrokkenen het recht op inzage in de verwerkingen van hun persoonsgegevens. Dit recht blijft onder de AVG bestaan, maar de AVG introduceert ook een uitbreiding hierop. Namelijk het recht dataportabiliteit (oftewel: overdraagbaarheid van gegevens).

In de regel zal het (papieren)dossier van een cliënt eenvoudig van de ene naar de andere advocaat overgedragen worden.

 • BIJHOUDEN VAN EEN REGISTER VAN VERWERKINGEN

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers zijn op grond van artikel 30 van de AVG verplicht een register bij te houden van de verwerkingen. In dit register dient bijvoorbeeld te worden bijgehouden welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Deze “registerplicht” geldt echter niet voor ondernemingen met minder dan 250 werknemers in dienst.

In het geval van een advocaat die optreedt voor zijn/haar cliënt zal dit dan ook niet van toepassing zijn.

 • CONCLUSIE

Ook voor advocaten en advocatenkantoren zal de AVG enkele wijzigingen meebrengen.

Individuele advocaten hebben vaak een uitzonderingspositie. Zij zijn vrijgesteld van de verplichting tot het uitvoeren van een DPIA en het aanstellen van een FG.

In geval van gegevenswissing kunnen zij zich beroepen op een uitzonderingspositie met betrekking tot het recht op gegevenswissing. Wanneer de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dan hoeven deze gegevens niet te worden gewist.

Individuele advocaten en advocatenkantoren zullen wel moeten voldoen aan de meldplicht voor datalekken, het recht op dataportabiliteit en in sommige gevallen aan de “registerplicht”.

Nieuwe cliënten worden op de hoogte gesteld van de AVG, maar ook op de beperkte criteria waaraan een advocaat in deze moet voldoen. Heeft u nog vragen, stel ze bijvoorbeeld tijdens het kennismakingsgesprek.

Bron: https://www.lawfox.nl/blog/betekent-invoering-avg-advocaten/

Hieronder de websites waarmee Wagenaaradvocaten een AGV heeft afgesloten, de verwerkingsverantwoordelijken:

Website: https://websteen.nl

Alimentatieberekeningen: https://split-online.nl

Advocatuursoftware: https;//www.advocaatcentraal.nl

Debiteurenbeheer: https://www.payt.nl

Online-betalingen: https://www.pay.nl

 

Gratis kennismakingsgesprek Wij staan voor u klaar

Maak een afspraak

Waarom Wagenaar advocaten

 • Veel ervaring
 • Scherpe prijzen
 • Goede kwaliteit
 • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.