Bestuursrecht

Het bestuursrecht ziet toe op de verhouding tussen burgers en de overheid. Het bestuursrecht geeft zowel regels waar bestuursorganen zich aan behoren te houden, als regels die de burgers beschermen tegen besluiten van bestuursorganen.

De algemene rechtsregels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast zijn er veel bijzondere wetten (zoals bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet) die -het woord zegt het al- bijzondere regels geven.

Kern van het bestuursrecht is het nemen van een besluit door een bestuursorgaan. Deze beslissingen hebben betrekking op uitkeringen, vergunningen en locale belastingen.   

Bezwaarschrift en beroepschrift

Zo’n besluit raakt de aanvrager, maar vaak ook zogenaamde derde-belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden). Iedere belanghebbende kan als hij niet eens is met de inhoud van een besluit daartegen een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan indienen. In de praktijk wordt een bezwaarschrift in veel gevallen ongegrond verklaard zodat de stap naar de rechter gezet moet worden. Hiertoe dient de belanghebbende een beroepsschrift in te dienen bij de bevoegde rechtbank. Daarna kan eventueel hoger beroep worden ingesteld. Tijdens de bezwaarprocedure, maar ook de beroepsprocedure, kan een belanghebbende zo nodig een verzoek tot voorlopige voorziening aan de rechter vragen. Meestal zal een verzoek om voorlopige voorziening de vraag bevatten het besluit de werking te ontzeggen in afwachting van het besluit op bezwaar of de uitkomst van het ingestelde beroep, maar er kunnen ook andere voorzieningen worden gevraagd. Bijvoorbeeld om iemand gedurende de bezwaar- of beroepsprocedure te behandelen alsof hij over de vergunning beschikt die is geweigerd.

Het is niet verplicht om voor deze procedures een advocaat in te schakelen. Wel is het vaak verstandig, ook gelet op een aantal formele valkuilen.

Gratis kennismakingsgesprek

Maak een afspraak
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.