Behoefte

Wie stelt dat hij/zij behoeftig is en behoefte heeft aan een bijdrage in de kosten van levensonderhoud zal dit nader moeten toelichten en zoveel mogelijk met bewijsstukken moeten onderbouwen, zeker wanneer de onderhoudsplichtige de behoeftigheid en behoefte gemotiveerd weerspreekt. Hieronder een lijst van kosten die u maakt, deze moeten dan wel ondersteund worden door bewijzen, afschriften van uw rekening courant, dat zijn dus geen opnames in contanten, maar echte overschrijvingen, of u heeft kwitanties van uw betalingen. Anders download de excel spreadsheet en vul deze in: behoefte

Woonlasten

1. hypotheekrente (nb netto)
2. premie levensverzekering
3. aflossing hypotheekschuld
4. eigenaarsdeel onr. zaakbelasting
5. huurlasten: kaal
6. huurlasten: servicekosten
7. onderhoud huis
8. onderhoud tuin

Gebruikerslasten

9. gas
10. elektriciteit
11. water
12. waterschapslasten
13. afvalstoffenheffing
14. verontreinigingsheffing
15. gebruikersdeel onroerende zaakbelasting
16. telefoon

Ziektekosten

17. premie ziektekostenverzekering/ziekenfonds
18. premie tandartsverzekering
19. tandartskosten niet gedekt
20. eigen risico
21. kosten bril/lenzen/etc. niet vergoed

Abonnement/contributies

22. krant
23. tijdschriften
24. lidmaatschap bibliotheek, leesmap e.d.
25. lidmaatschap (sport)verenigingen

Verzekeringen

26. aansprakelijkheidsverzekering
27. opstalverzekering
28. inboedelverzekering
29. autoverzekering
30. begrafenisverzekering
31. rechtsbijstandsverzekering
32. premie overlijdensrisicoverzekering (niet 2)
33. premie lijfrenteverzekering
34. premie reisverzekering
35. overige verzekeringen

Vervoerskosten

36. reiskosten openbaar vervoer
37. brandstof auto
38. motorrijtuigenbelasting
39. onderhoudskosten
40. lidmaatschap ANWB
41. afschrijving auto

School-/studiekosten eigen opleiding

42. lesgeld
43. schoolgeld
44. studieboeken
45. studiemateriaal

Kleding/schoeisel

46. kleding
47. schoenen

Reserveringen

48. inventaris
49. vakantie/uitstapjes/ontspanning

Huishoudelijke uitgaven

50. voeding
51. overige boodschappen (cadeaus, bloemen)
52. huisdieren
53. hulp in de huishouding
54. kapper/persoonlijke verzorging

Diversen

55. dieetkosten en dergelijke
56. bijzondere kosten

Gratis kennismakingsgesprek Wij staan voor u klaar

Maak een afspraak
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.