>>Boedelverdeling

Boedelverdeling

Welke bezittingen moeten er verdeeld worden? Wat valt er onder gemeenschappelijke goederen? Maak een inventarisatie voor de boedelverdeling.

Boedelverdeling

Bij de scheiding moet alles wat u hebt (de boedel) worden verdeeld. Hebt u een eigen huis, dan wordt de waarde van het huis verdeeld en zal de partner die in het huis blijft wonen de andere partner moeten uitkopen.

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, krijgt elke partner in principe de helft. Bent u op huwelijkse voorwaarden gehuwd dan wordt de boedel verdeeld zoals dat in de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd.

 

Gemeenschap van goederen

U bent gehuwd in gemeenschap van goederen. De gemeenschap bestaat uit alle bezittingen en alle schulden. Ook de schulden en bezittingen van voor het huwelijk vallen in beginsel in de gemeenschap. Enkele goederen vallen daarbuiten, (bijvoorbeeld: een erfenis waarbij een uitsluitingsclausule geldt of verknochte goederen). Maar in principe is het 50/50 delen. Hiervan kan weer afgeweken worden in goed onderling overleg bij convenant.

Belangrijk is dat u deskundig wordt geïnformeerd over uw rechten en plichten. Daarmee voorkomt u problemen achteraf en met de belastingdienst.

Overbedeling (een van de deelgenoten in een gemeenschap beschikt na de verdeling van die gemeenschap over een groter deel dan is afgesproken) kan als inkomen worden beschouwd.

 

De woning

De woning moet verdeeld worden. De (over)waarde van de woning is de taxatiewaarde minus de hypothecaire schuld.

De woning wordt verkocht

Van de opbrengst van de woning zal eerst de hypotheekschuld moeten worden voldaan. Wat er dan nog overblijft aan geld zal 50/50 worden verdeeld. Tenzij anders wordt overeengekomen.

Een van beide partners koopt de woning

Als een van de echtgenoten in de woning wil blijven wonen moet de (overdeelde helft) van de woning door de ene echtgenoot aan de andere worden geleverd. Dat moet via de notaris. Hierover is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De hypotheekrente is ook voor de vertrekkende echtgenoot nog twee jaren aftrekbaar.

De overwaarde van de woning moet door de partner die in de woning overneemt in beginsel aan de andere partner worden betaald.

Hierbij zijn ook tal van andere oplossingen mogelijk. Bijvoorbeeld afkoop van alimentatie met de (een deel) van de overwaarde. Voor de periode tussen de feitelijke scheiding (uit elkaar gaan) en de formele scheiding (inschrijving in de registers van de burgerlijke stand) gelden weer andere regels. Het is maatwerk. Het huwelijksvermogensrecht is regelend recht. Dat betekent dat vrijwel van alle wettelijke regels kan worden afgeweken. Mits u het beide hier over eens bent. Steeds dienen de fiscale consequenties te worden bekeken. Onze fiscalist informeert u.

 

Schulden

Als de algehele gemeenschap van goederen nog bestaat vallen de schulden in de gemeenschap en  moet 50/50 worden verdeeld. Het maakt niet uit wie de schulden heeft gemaakt. Uitgezonderd erfenissen met uitsluitingsclausule en verknochte baten en/of schulden. Op het moment dat het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend en echtgenoten niet meer samen wonen (verschillende GBA adressen) is de gemeenschap ontbonden.

Schulden/baten die vanaf dat moment ontstaan zijn schulden in  privé. Schuldeisers kunnen nog steeds verhalen op de gemeenschap. Echter: in de onderlinge verhouding hebben echtgenoten over en weer (regres)vorderingen. Daarom is het  (meestal) raadzaam om zo snel mogelijk een verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank.

 

Inboedel

Verdeling meestal in overleg. Iedere partner maakt een lijst van de inboedel goederen die hij of zij wil krijgen. Als er een geschil is over de waarde moet de inboedel getaxeerd worden.

 

Gratis kennismakingsgesprek Wij staan voor u klaar

Maak een afspraak
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.