>>Checklists

Checklist Kinderalimentatie

Graag ontvang ik van u kopieën van de volgende stukken, voor zover van toepassing:

1.    Naam en geboortedatum van uw kind, respectievelijk de namen en geboortedata van uw kinderen
2.    De jaaropgave inkomen van u en uw (ex)partner, of  drie salarisstroken van u en uw (ex)partner voordat u uitelkaar ging: de feitelijke scheiding
3.    Het eventuele ontvangen kindgebondenbudget voordat u uitelkaar ging: de feitelijke scheiding
4.    De meest recente jaaropgave inkomen van u en uw (ex)partner, of  de drie meest recente salarisstroken van u en uw (ex)partner
5.    Het eventuele ontvangen kindgebondenbudget dat u nu ontvangt

Checklist Partneralimentatie

Graag ontvang ik van u kopieën van de volgende stukken, voor zover van toepassing:

1.    Beide paspoorten
2.    Trouwboekje
3.    Huwelijksvoorwaarden/samenlevingsovereenkomst
4.    Aangifte en indien mogelijk aanslag IB over afgelopen drie jaren
5.    Jaaropgaven afgelopen drie jaren
6.    Salarisspecificaties afgelopen drie maanden
7.    Indien eigen bedrijf: jaarstukken afgelopen drie jaren
8.    Eigendomsakte woning
9.    Waardebepaling/taxatie woning
10.  Hypotheekakte
11.  Recent overzicht hypotheekschuld en hypotheekrente
12.  Huurovereenkomst
13.  Overzicht (spaar/belegging/gewone) rekeningen, onder vermelding van bank en rekeningnummer
14.  Polis zorgverzekering, waarop premies van alle gezinsleden staan vermeld
15.  Polis levensverzekering, waaruit premie blijkt
16.  Recente uitdraaien van alle spaarrekeningen, beleggingsrekeningen en gewone rekeningen
17.  Bewijs bestaan en aflossing schulden
18.  Pensioenpolis, meest recente pensioenbrief (NB het kan zijn dat u bij meerdere fondsen pensioen heeft opgebouwd, dan ontvang ik graag van ieder fonds de meest recente brief)
19.  Bewijs bijzondere kosten
20.  Bewijs schenkingen en/of erfenissen
21.  Overzicht overige vermogensbestanddelen (auto’s met kenteken, boot, caravan, vakantiehuis, etc.)

Gratis kennismakingsgesprek Wij staan voor u klaar

Maak een afspraak
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.