>>Scheidingsbemiddeling

Scheidingsbemiddeling

vFAS

De vereniging van Familierecht advocaten Scheidingsbemiddelaars (vFAS) kent landelijk ruim 800 leden die allen een zeer gespecialiseerde (postdoctorale) juridische opleiding achter de rug hebben. De overgrote meerderheid is bovendien geschoold in scheidingsbemiddeling. Kortom: de leden van de vFAS zijn deskundige begeleiders bij iedere echtscheiding.

mr. I. Wagenaar is als advocaat aangesloten bij de vFAS (vereniging van Familierecht advocaten en Scheidingsbemiddelaars).

De vFAs advocaat verstaat als geen andere de kunst van het omgaan met de juridische, fiscale en financiële gevolgen van het scheiden.

Ook het emotionele proces van de echtscheiding wordt (indien partijen dit wensen) begeleid. Bovenal zetten vFAS advocaten/bemiddelaars zich ervoor in dat de ouderrelatie tussen ex-partners met kinderen in stand blijft opdat ex-partners ouders blijven.

De echtgenoten hebben dus samen één advocaat die de belangen van beide echtgenoten behartigt en bewaakt. De vFAS scheidingsbemiddelaar is ervaren in het hanteren en begeleiden van psychologische en sociale problematiek rond het scheidingsproces.

Emotie en relatie

Emotionele en relationele aspecten van een echtscheiding: het in de steek gelaten zijn en het in de steek laten, de vaak heftige gevoelens van verdriet, onbegrip, woede en soms wraak worden eerst bespreekbaar gemaakt

Daardoor ontstaat ruimte en een solide basis voor het maken van de noodzakelijke afspraken over de kinderen; het huis; de alimentatie het pensioen enzovoort, kortom: alle zaken die nu eenmaal geregeld moeten worden. Het scheidingsrecht is - op een enkele uitzondering na - regelend recht.
Dit betekent dat de echtgenoten kunnen afwijken van de wettelijke bepalingen en “afspraken op maat kunnen maken toegesneden op de individuele omstandigheden.

Door het verschaffen van objectieve juridische informatie en het voorleggen van juridische alternatieven wordt gestreefd om tot een zo goed mogelijke regeling van de gevolgen van de echtscheiding te komen op zakelijk gebied.

Echtscheidingsconvenant

Eerst wanneer de echtgenoten tot volledige overeenstemming zijn gekomen worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een door beide echtgenoten te ondertekenen echtscheidingsconvenant. Dit echtscheidingconvenant wordt door de advocaat samen met het echtscheidingsverzoekschrift ingediend bij de rechtbank. De rechtbank spreekt in een beschikking de echtscheiding uit met in achtneming van de gemaakte afspraken. De gehele procedure is schriftelijk.

De echtgenoten zien de rechtbank niet van binnen en komen dus ook niet tegenover elkaar te staan in de rechtbank.

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek

Het komt voor dat de echtgenoten het eens zijn over de scheiding, de emotionele/relationele aspecten hebben verwerkt en/of geen behoefte hebben aan bespreking hiervan. Het voorafgaande bemiddelingstraject vindt in dat geval niet plaats en wordt direct gestart met de juridische afwikkeling.

Gratis kennismakingsgesprek Wij staan voor u klaar

Maak een afspraak
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.