>>Scheiden in stappen

Scheiden in stappen met Wagenaaradvocaten

Scheiden in Stappen met Advocatenkantoor WagenaarAls u getrouwd bent maar niet langer bij uw partner wilt blijven, kunt u om een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed vragen. Hiervoor moet u naar de rechter en hebt u een advocaat nodig. Ook een bemiddelaar (mediator) kan u hierbij helpen. Het verzoek kunt u met uw partner of alleen indienen. Als u een eenzijdig verzoekt om scheiding, kan het zijn dat uw partner hiertegen bezwaar heeft. Als mediation geen uitkomst biedt, kan uw partner verweer voeren bij de rechter.

Het stappenplan

Kosten

Een gerechtelijke procedure kost geld. Naast de kosten van de advocaat dient u ook een bijdrage te betalen in de kosten van de rechtspraak. Dit is het griffierecht.

Als u de kosten van een advocaat of mediator niet (helemaal) kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U krijgt dan een toegevoegd advocaat of mediator. U betaalt dan wel een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Als u een toevoeging krijgt, kunt u ook in aanmerking komen voor vermindering van het griffierecht.

Zie ook: https://wagenaaradvocaten.nl/scheiding/wat-kost-een-echtscheiding/

 

Procedure

Een procedure begint met een verzoekschrift. Als u kinderen heeft moet dit verzoekschrift een ouderschapsplan bevatten. In dit plan zijn afspraken opgenomen over de gezamenlijke minderjarige kinderen met betrekking tot de verdeling van de zorg -en opvoedingstaken en de wijze waarop u elkaar informeert over belangrijke aangelegenheden de kinderen betreffende.

Naast een verzoek om scheiding (ontbinding) kunt u vragen om nevenvoorzieningen. Dit is een beslissing van de rechter dat samenhangt met de scheiding (ontbinding). De rechter kan een nevenvoorziening treffen voor de volgende onderwerpen:

 

Pensioen

Bij een echtscheiding of ontbinding van het huwelijk wordt een nabestaandenpensioen omgezet in een bijzonder nabestaandenpensioen. Uitbetaling vindt plaats bij overlijden. U kunt afspreken hiervan af te zien. Het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, wordt bij scheiding verdeeld, tenzij dit uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

 

Convenant

Als u en uw partner, al dan niet met behulp van een advocaat of mediator, overeenstemming bereiken over de scheiding en de gevolgen daarvan, kunnen deze afspraken worden neergelegd in een convenant. Wat precies een convenant is kunt u hier lezen.

mr. Ivonne Wagenaar is aangesloten bij de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) en gespecialiseerd in het bemiddelen bij een scheiding en alles wat daarbij komt kijken. mr. Ivonne Wagenaar is een gecertificeerd scheidingsbemiddelaar en aangesloten bij de MFN-Mediators Federatie Nederland, voorheen bekend als het NMI-Nedelands Mediation Institiuut.

Wagenaar Advocatenkantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

 

Voorlopige voorzieningen - VOVO

Een scheidingsprocedure kost soms veel tijd. Het kan wenselijk zijn een voorlopige voorziening - VOVO te treffen. Dit is een voorlopige beslissing over die dingen waarover u het niet eens kunt worden. De voorziening geldt alleen voor de duur van de procedure.

 

Inschrijving

Om een echtscheiding of ontbinding effectief te maken, dient de beschikking te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. dan wel het huwelijksgoederenregister. De inschrijving moet binnen zes maanden na datum definitieve beschikking worden gedaan.

 

Hoger beroep

Als u het met de beschikking van de rechtbank niet eens bent, kunt u in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Het beroep dient te worden ingesteld binnen drie maanden na datum uitspraak. Het Hof bekijkt uw zaak opnieuw en geeft daarna een beschikking.

 

Gratis kennismakingsgesprek Wij staan voor u klaar

Maak een afspraak
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.